Olika typer av hemtjänstinsats

En hemtjänstinsats kan bestå av flera olika delar, både i form av omvårdnadsinsats och serviceinsats.

Hemtjänsten på promenad med äldre man och hans hund

Foto: Linn Malmén

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Hemtjänst i ordinärt boende ges som personlig omvårdnad eller serviceinsats. Du och din/dina närstående samråder med hemtjänstpersonalen om genomförandet av de insatser som du har blivit beviljad. Insatsen startar efter överenskommelse med dig.

I hemtjänstens serviceuppgifter ingår bland annat hjälp med hemmets skötsel och inköp. Personlig omvårdnad kan handla om att sköta personlig hygien, klä på sig, äta och dricka och förflytta sig.

Medarbetare hemtjänst på besök hos kund

Foto: Linn Malmén

Exempel på omvårdnadsinsats

 • personlig hygien
 • på- och avklädning
 • måltidshjälp (enklare matlagning)
 • förflyttning i bostaden
 • toalettbesök
 • dusch/bad
 • tillsyn på natten via nattkamera
 • bäddning

Exempel på serviceinsats

 • städ
 • tvätt
 • inköp
 • post-, bank- och apoteksärenden
 • trygghetslarm 
 • avlösning i hemmet/anhörigstöd
Uppdaterad: 2024-04-24