Feriepraktik

Feriepraktik - vårt alternativ till sommarjobb för ungdomar är högst 6 timmar per dag under två veckor på sommarlovet.

Foto: Øyvind Lund

Vem kan ansöka?

  • du som är född 2005 eller 2006 och inte har fått annat sommarjobb
  • du som är folkbokförd i Grums kommun 
  • Grums kommun erbjuder plats till alla som uppfyller kriterierna.

E-tjänst för ansökan - stängd

Ansökningstiden var 16 mars till och med 8 april.

Tidsperiod

Feriepraktiken sker i fasta tvåveckorsperioder under veckorna 24‑31.

Du som jobbar vecka 25, är ledig på midsommarafton. Den dagen utgår ingen betalning. Om du vill arbeta igen den förlorade dagen, ta kontakt med din handledare på arbetsplatsen.

Ersättning

81 kr/timme inklusive semesterersättning.

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas ut den 27:e varje månad (om den 27:e infaller på en helgdag, betalas lönen ut fredagen innan). Tidsrapporten bör lämnas in så fort som möjligt efter avslut. För att kunna få utbetalning samma månad måste tidsrapporten vara inlämnad senast den 10:e samma månad. Tidsrapporten kan ej lämnas in i förväg; tar din anställning slut efter den 10:e får du din utbetalning månaden efter. Tidsrapporten ska vara underskriven av handledare.

Tidrapporten ska skickas till:
Grums kommun
664 80 Grums
Märk kuvertet med ”Feriepraktik”

Anmälan av löntagaruppgifter

För att få lönen utbetald till konto måste du anmäla ditt konto på Nordeas webbplats, för detta krävs bank-id:

Nordea.se - Anmäl konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har bank-id (mobilt) ska du använda blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”. Om du inte fyller i blanketten eller anmäler konto på Nordeas webbplats med bank-id (mobilt) får du hem en utbetalningsavi istället.

Om du väljer att anmäla konto på Nordeas webbplats kan du bortse från blanketten som medföljer i brevet angående vilken plats du har blivit tilldelad. Vid användning av blanketten måste den vara tillhandahållen av Nordea 10 dagar innan utbetalning.

Originalet lämnas in på närmaste Nordeakontor för vidarebefordran, eller skickas till:
Nordea, Löneservice, P1306
105 71 Stockholm

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 20 431 kronor under år 2022 behöver du inte betala skatt, under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året.

För att det inte ska dras skatt behöver du fylla i ett intyg som finns på:

Skatteverket.se - Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ifylld blankett ska skickas till:
Grums kommun
HR-funktionen
664 80 Grums

Uppdaterad: 2022-04-14

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta arbetsmarknadsenheten:
feriepraktik@grums.se