Brister i föräldraskap

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.

Hur har du det hemma?

Är du orolig för dina föräldrar? Hör av dig till oss om du behöver någon att prata med. Individ och familj i Grums kommun kan hjälpa dig om du är orolig.

Kontakta individ och familj

Brister i omvårdnad

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget.

Av olika anledningar förmår inte föräldern tillgodose sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat eller hjälpa det iväg till skolan på morgonen. Barnet får sköta sig själv och får inte tillräckligt med skydd av sin förälder. Det kan också finnas en emotionell omsorgsbrist.

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn tillräckligt god omsorg. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av sina egna problem att det inte finns plats för barnets behov.

När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Källa: BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-17