Kommunal hälso- och sjukvård

I kommunen bedrivs hälso- och sjukvård av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Många av hälso- och sjukvårdsuppgifterna utförs av delegerad omvårdnadspersonal. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.


Kommunal hälso- och sjukvård

Grums kommun ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd verksamhet. Så länge du bor hemma ska du vända dig till din vårdcentral eller närmaste sjukhus när du behöver vård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet.

Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård?

Kommunal hemsjukvård kan du få från sju års ålder om du inte kan ta dig till närmaste vårdcentral. Om du har ett varaktigt och frekvent behov av hälso- och sjukvård i hemmet kan läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus kalla till planering enligt särskild rutin. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör då en bedömning av ditt behov och beslutar om du behöver kommunal hälso- och sjukvård. Förskrivning av hjälpmedel ansvarar kommunrehabilitering för från 18 år och uppåt oavsett om man har kommunal hälso- och sjukvård eller inte.

Om du får kommunal hälso- och sjukvård

Om du får kommunal hälso- och sjukvård planeras insatserna tillsammans med dig. Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i din vård. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv. När du har fått kommunal hälso- och sjukvård upprättas en patientjournal för dig. All hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen har tystnadsplikt.

Om du inte längre behöver kommunal hälso- och sjukvård

När du inte längre bedöms vara i behov av kommunal hälso- och sjukvård avslutas den och fortsatt vård sker på vårdcentral eller sjukhusmottagning. Om du får förnyat behov av kommunal hälso- och sjukvård kontaktar du åter din vårdcentral eller sjukhusmottagning.

Uppdaterad: 2023-06-07