Detaljplaner

På den här sidan hittar du de detaljplaner som är under arbete och ska till beslut.

Granskningshandlingar

När vi har granskningshandlingar ute för påseende hittar du dem på vår officiella anslagstavla:

Anslagstavla

Beslutade detaljplaner

Vill du ta del av beslutade detaljplaner, kontakta Maria Röhr, tillväxtchef.

Översikt över detaljplaner

Kartan över Grums kommun visar planer, kommunmark, lediga tomter, parkeringsplatser och mycket mer. Kartan utvecklas och uppdateras löpande.

Kartan visar även fastighetsindelningen. Klicka på ett område i kartan för att se fastighetsbeteckningen.

Kartor och GIS Öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-12-05

Kontakt

Elinor Palm
Planarkitekt
0555-421 38
elinor.palm@grums.se

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se