Detaljplaner

På den här sidan hittar du de detaljplaner som är under arbete och ska till beslut.

Samråd för detaljplan för Nyängen NV,
del av Triton

Dp 82 - Nyängen NV, del av_Samrådsmissiv Pdf, 259.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Dp 82 - Nyängen NV, del av_Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.Samrådsbrev DDp 82 - Nyängen NV, del av_Plankarta Pdf, 869.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

När vi har granskningshandlingar ute för påseende hittar du dem på vår officiella anslagstavla:

Anslagstavla

Beslutade detaljplaner

Vill du ta del av beslutade detaljplaner, kontakta stadsarkitekt Kjell Nyström.

Översikt över detaljplaner

Kartan över Grums kommun visar planer, kommunmark, lediga tomter, parkeringsplatser och mycket mer. Kartan utvecklas och uppdateras löpande.

Kartan visar även fastighetsindelningen. Klicka på ett område i kartan för att se fastighetsbeteckningen.

Kommunkarta Grums kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-05-11

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se