Detaljplaner

På den här sidan hittar du de detaljplaner som är under arbete och ska till beslut.

Samråd för Upphävande av Områdesbestämmelser för fritidshus och för ev vattentäkt vid Långsjön

22 november – 22 december, 2022

Samrådsremiss GKS_2022_468 Upphävande av OB Långsjön_Samrådsbrev Pdf, 208.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning GKS_2022_468 Upphävande av OB Långsjön_Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

När vi har granskningshandlingar ute för påseende hittar du dem på vår officiella anslagstavla:

Anslagstavla

Beslutade detaljplaner

Vill du ta del av beslutade detaljplaner, kontakta stadsarkitekt Kjell Nyström.

Översikt över detaljplaner

Kartan över Grums kommun visar planer, kommunmark, lediga tomter, parkeringsplatser och mycket mer. Kartan utvecklas och uppdateras löpande.

Kartan visar även fastighetsindelningen. Klicka på ett område i kartan för att se fastighetsbeteckningen.

Kartor och GIS Öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-11-21

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se