Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här. Granskningshandlingar finns på vår officiella anslagstalva.

SAMRÅD - 13 mars till och med 31 mars 2020
Dp 87 – Utvidning av tomt Liljedal

Förslaget följer gällande Översiktsplan

Handlingar

MissivPDF (pdf, 64.9 kB)

Planbeskrivning framsidaPDF (pdf, 110.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 368.2 kB)

PlankartaPDF (pdf, 887.9 kB)


Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Senast den 31 mars 2020 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 87 – Utvidning av tomt Liljedal

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Det går även att skicka e-post till kommunstyrelse@grums.se

Frågor besvaras av planingenjör Hans Schönning

Grums den 16 mars 2020

Uppdaterad: 2020-03-16

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se

Navigera vidare