Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här. Granskningshandlingar finns på vår officiella anslagstavla.

Granskning – Standardförfarande 23 april – 14 maj 2021
Detalplan för Borgviks hamnområde 11 Dp 74
Grums Kommun, Värmlands län

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Senast den 14 maj 2021 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 74 – Borgviks hamnområde

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Handlingarna finns på:
Anslagstavla

Uppdaterad: 2021-04-23

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se

Navigera vidare