Bokskogsslingan & Lövåsslingan

I Borgvik finns en av Sveriges nordligaste bokskogar. Här finns två kortare vandringsstigar – Bokskogsslingan och Lövåsslingan.

Kycklingleden

Foto: Grums kommun

Fakta om vandringslederna

  • Längd: 1,3 resp 2,6 km
  • Avstånd från Grums: cirka 15 km
  • Terräng: lätt

Området i Borgvik med en av Sveriges nordligaste bokskogar heter Bokhult och består av 4,5 hektar bokskog med enstaka inslag av andra
trädsorter, främst björk och ek. Faunan är rik med örter och vedartade växter. Här finns två kortare vandringsstigar – Bokskogsslingan och Lövåsslingan. Följ den gröna skyltningen i Borgvik. Parkering
finns i anslutning till eventlokalen Borgvikslaa.

Digital infokarta med GPS-funktion

Klicka på ikonbilden nedan för att öppna vår interaktiva karta över våra vandringsleder. Kartan innrhåller vackra bilder från våra fyra andra vandringsleder.

Interaktiv karta
Uppdaterad: 2022-05-04