Planering efter sjukhusvistelse

Om du har vårdats på sjukhus kan du ha behov av stöd och hjälp från kommunen när du har blivit utskriven. Du kanske bara behöver det en kort tid. Men behovet kan också vara mer långsiktigt.

Behöver du hjälp i hemmet efter sjukhusvistelse?

  • Har du redan hemtjänst, kommer kommunens biståndshandläggare inte att kontakta dig under sjukhusvistelsen. Tillsammans med hemtjänsten kommer de att förbereda för din hemgång för att du ska kunna få de insatser som du haft tidigare. De meddelar sjukhuset vilken dag och tid som hemtjänsten står redo för dig igen.
  • Har du inte hemtjänst eller har du hemtjänst men ditt hjälpbehov är förändrat, kommer du på sjukhuset att få frågan om du samtycker till att bli inskriven i Cosmic Link, för planering av insatser vid hemgång. Kommunens biståndshandläggare kommer då att kontakta dig eller dina närstående via telefon i samband med din hemgång för att höra efter vad som är viktigt för dig. Sjukhuset lämnar ett underlag som kommunens biståndshandläggare använder som grund för utredningen. Beslutet skickas hem till dig. Hemtjänsten informeras om den hjälp i hemmet som du har beviljats.

Korttidsvistelse på Linden

Har du stora och omfattande svårigheter att återgå till ditt hem, kan du ansöka om korttidsvistelse. Då görs en utredning och du får antingen ett bifall eller ett avslag. Vi tar inte ansvar för hur du bor, utan det är omvårdnadsbehovet som styr.

När vi gjort klart med vilka insatser du har beviljats, meddelar biståndshandläggare sjukhuset vilken dag och tid du kan komma till Linden.

Resurscentrum Linden

Uppföljning

Biståndshandläggare gör, oftast genom ett telefonsamtal, en uppföljning av den hjälp du har fått beviljad inom några veckor efter hemgång.

Ändrade behov

Om du vill avsäga dig beviljade insatser eller om du vill ansöka om utökad hjälp, ska du ta kontakt med någon av Grums kommuns biståndshandläggare.

Omprövning

Beslutet kan omprövas vid ändrade förhållanden.

Vid frågor kontakta biståndshandläggarna

Kontakta biståndshandläggare

Uppdaterad: 2023-04-21