Maten i förskolan

Här hittar du information om Grums kommuns matsedel för kommunala skolor och förskolor i Grums. Du hittar även information om hur du ansöker om specialkost.

Majs på uppläggningsfat

Foto: Grums kommun

Se vår skolmatsedel i en app

Du som har en smartphone kan ladda ner appen Skolmaten, där vår skolmatsedel finns med. Appen är kostnadsfri. Alla förskolor får mat från Jättestenskolans kök, förutom Borgviks förskola som lagar mat i eget kök.

Skolmatsedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av specialkost

Om ditt barn behöver ha specialkost i skolan, måste du anmäla detta till skolan. Anmälan ska uppdateras inför varje läsår eftersom intygen måste hållas aktuella.

Om det sker förändringar i behovet av specialkost ska vårdnadshavare informera arbetsledaren vid centralköket på Jättestenskolan. Det är också viktigt att meddela köket de dagar eleven inte ska ha någon specialkost. Om beställd specialkost inte utnyttjas kan den upphöra efter utredning.

För att få specialkost av medicinska skäl, krävs intyg från läkare eller dietist. I väntan på läkarintyg kan skolsköterskan skriva ett tillfälligt intyg. För att få specialkost av etiska och religiösa skäl, räcker vårdnadshavares uppgifter och underskrift.

Beställning av specialkost ska göras i god tid. Handläggningstiden är ungefär en vecka.

Vårdnadshavare ska informera klassföreståndare, mentor eller förskolepersonal om allergi och överkänslighet.

E-tjänster och blanketter

Ansökan heter "Specialkost" och finns som e-tjänst.

Barn & utbildning - Generellt för barn & utbildning - Specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma riktlinjer i Värmland

I Värmland finns gemensamma riktlinjer för specialkost:

Riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands län Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Policydokument

Kommunen har policydokument som har antagits av kommunfullmäktige. Vår målsättning är att följa Livsmedelsverkets rekommendationer vad det gäller näring, mattider och måltidsmiljö samt laga så mycket som möjligt av maten från grunden. Salladsbufféer görs i ordning på respektive skola/förskola. Potatis/ris och pasta kokas också i mottagningsköken för att uppnå bästa kvalitet.

Måltidspolicy Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelspolicy Pdf, 208.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-08-24

Kontakt

Elisabeth Eskfelt
Områdeschef kost och lokalvård
0555-421 50
elisabeth.eskfalt@grums.se

Centralköket på Jättestenskolan
0555-421 93

Följ oss på sociala medier!
Skolrestaurangen Jättegrytan finns på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.