Borgvik

Borgvik är en av landets bäst bevarade kulturmiljöer och har överhuvudtaget en spännande historia. Kanske är det en av anledningarna till att Borgviksborna brinner för sin bygd?

Borgviks hyttruin

Foto: Øyvind Lund

Borgvik är Värmlands vagga

Borgvik ligger vid Borgvikssjön, cirka 15 kilometer väster om Grums tätort, och har omkring 350 invånare.

Man kan säga att landskapet Värmland föddes i Borgvik. Inbyggarna, som först bosatte sig vid Borgviksälven (som förr i tiden hette Värma), kallades för "värmar". Landskapsnamnet Värmland betyder egentligen "värmarnas land".

Eldsjälar och evenemang

I Borgvik finns det ett engagemang för bygden. När byskolan lades ner i mitten av nittiotalet startade man Sparnäs friskola, idag Borgviks skola.

Dessutom arrangeras flera mycket populära evenemang på årlig basis. Midsommarfirandet med forsöppning vid hyttruinen är årets största händelse som lockar besökare från vida omkring. Andra återkommande aktiviteter är flaskracet och marknad. 

Den vackra miljön kring hyttruinen lockar också till sig ett stort antal brudpar varje år. I Borgvik finns även kulturhuset Sliperiet som har konstutställningar med mera. 

Förr järnbruk - nu vacker kulturmiljö

Från 1627 till 1924 producerades det järn på Borgviks bruk. Som mest producerades 4 000 ton per år och det  levererades en del järn till Eiffeltornet i Paris.

De gamla byggnadern som finns kvar i Borgvik är av högt kulturhistoriskt värde. Många av dem är byggda av oputsad slaggsten så kallade sintersten. Sammanlagt finns ett femtiotal bevarade, exempelvis hyttruinen med masugn och bågar, bagarstugan, kvarnen och södra herrgården.

Källor: Värmarnas land av Sven Kullander Grums kommun - en kulturbygd (Grums kommun/Länsstyrelsen i Värmland)

Uppdaterad: 2024-04-18

Se även