Sjuksköterskor

Sjuksköterskor är verksamma inom den kommunala hälso- och sjukvården bland annat i den enskildes hem, på särskilda boenden, inom socialpsykiatrin och inom LSS-verksamheten.

Två kvinnor som samtalar på Järpegatans äldreboende. Sjuksköterska har visir och munnskydd

Foto: Grums kommun

Sjuksköterskor i kommunal verksamhet

Det är distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hemsjukvård i enskilda bostäder och i kommunens särskilda boenden.

Sjuksköterskorna planerar, utför och följer upp sjukvården för den enskilde och utbildar också övrig personal så att hög säkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet.

Det finns sjuksköterskor som arbetar med vårdplanering och det finns även en demenssjuksköterska.

Uppdaterad: 2024-03-19

Kontakt

Carina Bergstedt
Områdeschef hemsjukvård, kommunrehabilitering, dagverksamheten Violen
0555-420 12
carina.bergstedt@grums.se

Hemsjukvård
0555-420 00 (växel)

För att komma i kontakt med sjuk- eller distriktssköterska första gången är du välkommen att ringa till kommunens växel.