Inköpsprocessen

Nedan beskrivs i förenklad form inköpsprocessens olika moment:

  1. Utarbetande av förfrågningsunderlag.

  2. Annonsering av upphandlingen. Det finns olika krav på minsta annonseringstid beroende på vilket upphandlingsförfarande som används.

  3. Anbud kommer in. Anbud kan inte öppnas.

  4. Anbud öppnas. Efter att sista anbudsdag passerat öppnas anbuden. Sekretess råder kring vem som lämnat anbud och vad som står i anbudet.

  5. Prövning och utvärdering av anbuden.

  6. Tilldelningsbeslut skickas ut via e-avrop. Krav på avtalsspärr 10 dagar (gäller inte vid direktupphandlingar).

  7. Avtal tecknas.
Uppdaterad: 2023-08-09