Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystem

Varningssystemet utgörs av information i radio, TV, SMS-utskick och ljudsignal i tätorterna. 

Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Så här gör du när du hör ljudsignalen

  • Gå inomhus
  • Stäng alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 

Du kan också få information på webbplatsen krisinformation.se, TV/text-TV och på det nationella informationsnumret 113 13.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring inte 112 då det bara ska användas vid akut fara! Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter delas.

Test av VMA - Hesa Fredrik

Ljudsignalen testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Uppdaterad: 2022-03-04

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad