Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystem

Varningssystemet utgörs av information i radio, TV, SMS-utskick och ljudsignal i tätorterna. 

Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Så här gör du när du hör ljudsignalen

 • Gå inomhus
 • Stäng alla dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 

Du kan också få information på webbplatsen krisinformation.se, TV/text-TV och på det nationella informationsnumret 113 13.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring inte 112 då det bara ska användas vid akut fara! Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter delas.

Test av VMA - Hesa Fredrik

Ljudsignalen testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Frågor och svar

 • Vad betyder signalen?
  Att en allvarlig händelse har inträffat som medför risk för personer som befinner sig i området.
 • Vad ska jag göra när jag hör signalen?
  - gå inomhus
  - stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
  - lyssna på Sveriges Radios P4 eller se på TV eller Text-TV.
 • Varför hörde jag inte signalen?
  Det kan bero på att du inte bor inom räckhåll för en ljudsändare, att vädret påverkade hur ljudet spreds eller att du befann dig inomhus (det är en utomhusvarning).
 • Hur får jag veta om faran om jag inte hör signalen?
  Lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på nyheterna på SVT. Det finns även information på webbplatsen Krisinformation.se. Beroende på händelse kan du även få ett meddelande i din telefon om du befinner dig i området eller är folkbokförd i området.
 • Kommer min kommun att aktivera fler sändare?
  Med anledning av återuppbyggnaden av det civila försvaret kommer många ljudanläggningar som inte använts under de senaste åren att återaktiveras. Arbetet genomförs av MSB i samverkan med kommunerna och ska vara klart under 2022. I vår kommun har uppgiften delegerats till vår räddningstjänst, Räddningstjänsten Karlstadsregionen. För detaljfrågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten via e-post raddningstjansten@karlstad.se eller ringa 054-540 28 80.
 • Jag tycker att det borde sitta en sändare på den här byggnaden. Vem ska jag kontakta?
  Kontakta räddningstjänsten via e-post raddningstjansten@karlstad.se eller ring 054-540 28 80.
Uppdaterad: 2023-01-04

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad