IT-funktion

IT-funktionen är aktiva möjliggörare i verksamheternas och kommunens utveckling och skapar förutsättningar för säker och ändamålsenlig kommunikation. Funktionen bidrar till verksamhetsdriven digitalisering och utveckling samt arbetar för att skydda information och IT-infrastruktur mot hot och risker.

Lina Bryske Morin

Lina Bryske Morin
Administrativ chef och IT-chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Administrativ funktion


Lars-Gunnar Nihlman
Systemtekniker
0555-421 44
lars-gunnar.nihlman@grums.se

Bobbo Hammerich
IT-tekniker
0555-421 89
bobbo.hammerich@grums.se

Susanne Hammerich
IT-tekniker
0555-421 89
susanne.hammerich@grums.se

Ronny Karlsson
IT-tekniker
0555-421 76
ronny.karlsson@grums.se

Per-Owe Lehn
IT-tekniker
0555-420 16
per-owe.lehn@grums.se

Karin Hultström
IT-tekniker
0555-75 91 64
karin.hultstrom@grums.se

Uppdaterad: 2024-04-02

Kontakt

Postadress
Grums kommun
IT-funktionen
664 80 Grums