Tätortskartor

Det pågår ständigt en uppdatering av kommunens tätortskartor (primärkartor). Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av primärkartan behöver kommunen komma in på tomtmarken.

Ständig uppdatering av kartor

Syftet med uppdateringarna är att ha ett så aktuellt planeringsunderlag som möjligt. Kartorna är en viktig del vid lokalisering av nya byggnader och andra förändringar som sker på husen eller på fastigheterna.

Översyn av bygglov

Översyn och inventering av lämnade bygglov görs löpande. För inmätning av nya byggnader och större tillbyggnader anlitas Lantmäteriet/Metria. Mindre tillbyggnader och förändringar på fastigheterna kontrolleras och mäts in av kommunens egen personal.

Vi går in på din tomt vid kontroll/tillsyn

Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av kartorna har kommunen laglig rätt enligt plan- och bygglagen att komma in på tomtmarken.

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder."

Vid tillsyn och mätningsarbeten används kommunjackor eller västar. Vi ber om överseende med tomtintrången.

Uppdaterad: 2023-05-09

Kontakt

Sofia Esmaili
Verksamhetsutvecklare GIS
sofia.esmaili@grums.se