Friskvård och folkhälsa

Grums kommun arbetar för att invånarna i kommunen ska ha en god hälsa. Vi strävar efter ett långsiktigt förebyggande arbete, där olika aktörer inom folkhälsoområdet arbetar åt samma håll.

Friskvården i Värmland håller utbildning

Foto: Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland

På friskvårdscentralen i Grums kan du få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med en hälsokonsulent eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet. Du kan också anmäla dig till motionsgrupper.

Friskvården.org - Friskvårdscentralen i Grums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsa för en hållbar framtid

Med folkhälsa menas det arbete som utförs för att höja den generella hälsan hos befolkningen. Arbetet har därmed som mål att skapa en hållbar framtid både för individen och för samhället.

Syftet med folkhälsoarbetet är att främja hälsa och förebygga ohälsa på lika villkor för alla kommuninvånare. Vi vill att invånare ska finna intresse, förståelse och engagemang för hälsofrågor i allmänhet och deras egna möjligheter att göra hälsofrämjande val i synnerhet - såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

En faktor som påverkar vårt mående är möjligheten att påverka vår vardag. Det är viktigt att känna trivsel och trygghet på arbetsplatsen, i skolan och i vårt närområde.

Inom kommunen jobbar flera verksamheter tillsammans i ett långsiktigt arbete för en hållbar framtid för alla. Folkhälsoarbetet sker inom område kultur och fritid, familjecentralen Grums, förskola och grundskola, omsorgen och tillväxtfunktionen.

Folkhälsoprojektet Tillitsbyrån

Tillitsbyrån är ett femårigt projekt som startades 1 oktober 2020. Projektet finansieras av Samordningsförbundet samspelet, Region Värmland och Grums kommun.

Syftet med projektet är att möta komplexa behov genom samskapande med allmänheten. Målgruppen är unga och unga vuxna i åldern 15-29. Här kan du läsa mer om Tillitsbyrån:

Tillitsbyrån

Uppdaterad: 2023-07-18

Kontakt

Martin Karlsson
Områdeschef kultur och fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se