Utbildnings- och omsorgsutskott

Mandatperiod 2019-2022.

Ordförande
Ulrika Nilsson (S)

Vice ordförande
Anders Leander (S)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Adress

Telefon

E-post

Anders Leander

(S)


076-093 41 31

leanderanders@gmail.com

Ulrika Nilsson

(S)


070-747 19 35

ulleigrums@hotmail.com

Rafi Mirza

(S)


073-575 04 69

mirza.rafi86@gmail.com

Ulrika Jacobs


(M)


Ask 84

664 91 Grums

070-456 00 83


u.jacobs@live.se


Solveg Svendsen

(SD)solans54@hotmail.com


Ersättare

Gun-Britt Arvholm

(S)


0555-914 41

070-549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com


Helén Bäckvall

(S)

Orrkullegatan 11 A

664 31 Grums

073-991 53 70

hossa70@hotmail.com

Malin Hagström

(S)


073-321 14 15

malin.hagstrom@grums.se

Birgit Sturesson


(C)


Uddersrud Annelund

664 96 Segmon

070-234 25 82


birgit@agropd.se


Louise Jarl


(SD)


 

070-966 65 71


louise.m.jarl@gmail.comUppdaterad: 2022-08-10