Utbildnings- och omsorgsutskott

Mandatperiod 2023-2026.

Ordförande
Ulrika Nilsson (S)

Vice ordförande
Anders Leander (S)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Telefon

E-post

Ulrika Nilsson

(S)

070-747 19 35

ulleigrums@hotmail.com

Anders Leander

(S)

076-139 52 83

leanderanders@gmail.com

Gun-Britt Arvholm

(S)

070-549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com

Solveg Svendsen

(SD)

073-346 34 40

solans54@hotmail.com

Ulrika Jacobs

(M)

070-456 00 83

u.jacobs@live.se

Ersättare
Rafi Mirza

(S)

-

mirza.rafi86@gmail.com

Annika Widström

(S)

072-552 00 05

annicawidstrom@hotmail.com

Leif Haraldsson

(S)

076-107 18 46

leif.haraldsson@byggnads.se

Lena Olsson

(SD)

070-722 28 72

lena_caravelle@hotmail.com

Alex Jacobs

(M)

073-628 99 60

alex.jacobs@live.se


Uppdaterad: 2023-03-27