Gymnasiebiljett, plastkort

Om du väljer ett vanligt traditionellt plastkort gäller samma bestämmelser som vid användning av digital gymnasiebiljett. Utöver informationen om digitala gymnasiebiljetten finns några ytterligare delar som du behöver ta del av.

Utlämning av gymnasiebiljett inför läsårsstart

Gymnasiebiljetten hämtas vid Sveagatan 61 (ingång familjecentralen) måndag 14 augusti klockan 08.00-17.00. Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Om du behöver gymnasiebiljett under pågående termin

Gymnasiebiljett hämtar du själv ut i kontaktcenter i kommunhuset. Tid för hämtning meddelas i mejlsvar eller telefon.

Skicka nedanstående uppgifter till kontaktcenter@grums.se
(eller ring 0555-420 00) alternativt till kommunens handläggare
matilda.skaare@grums.se:

  • namn (för- och efternamn)
  • adress
  • personnummer
  • skolans namn

Om du tappat bort gymnasiebiljetten

Om du tappar bort din gymnasiebiljett skall detta anmälas via mail eller telefon till kommunens kontaktcenter eller till handläggare. Ange uppgifter som vid beställning av gymnasiebiljett.

Ny gymnasiebiljett hämtar du själv ut i kontaktcenter. Avgiften för borttappad gymnasiebiljett är 200 kronor som betalas vid uthämtningen.

Om gymnasiebiljetten blivit stulen

Om din gymnasiebiljett har stulits gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappad gymnasiebiljett. För ny gymnasiebiljett som utdelas utgår ingen avgift under förutsättning att polisanmälan kan visas upp eller lämnas i kontaktcenter.

Om gymnasiebiljetten är trasig

Om din gymnasiebiljett inte fungerar skall detta anmälas via mail eller telefon till kommunens kontaktcenter eller till handläggare. Ange uppgifter som vid beställning av gymnasiebiljett.

För ny gymnasiebiljett som utdelas utgår ingen avgift under förutsättning att den trasiga gymnasiebiljetten tas med när den nya hämtas ut.

Om du avbryter dina studier

Om du avbryter studierna, flyttar till annan kommun eller byter till skola som ligger utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka gymnasiebiljetten i kontaktcenter.

Uppdaterad: 2024-02-08