Skolsköterska

Skolsköterskans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot de mål som gäller för utbildningen. Skolsköterskan utför hälsokontroller och enklare sjukvårdsåtgärder.

Förskoleklass - årskurs 3

Skolkurator och skolsköterskan arbetar gemensamt med hälsofrämjande aktiviteter, planerat i ett årshjul. Samtliga årskurser F-3 får besök utifrån ett bestämt tema.

Elisabeth Jonsson
Skolsköterska
0555-422 03
elisabeth.jonsson@grums.se

Årskurs 4-9

Maria Johansson
Skolsköterska
0555-421 90
maria.johansson@edu.grums.se

Detta erbjuder våra skolsköterskor

  • Våra skolsköterskor har öppen mottagning - enklare sjukvårdsåtgärder.
  • För förskoleklasselever erbjuder vi under vårterminen ett hälsosamtal, tillsammans med vårdnadshavare, som innefattar en hälsoenkät samt en hälsoundersökning av eleven.
  • Årskurs 2-elever erbjuds ett trivselsamtal där vi även mäter längd och vikt. Dessutom erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund under läsåret.
  • Årskurs 5-elever erbjuds Gardasil-vaccination.
  • Årskurs 7-elever erbjuds hälsobesök som innefattar en hälsoenkät samt en hälsoundersökning.
  • Årskurs 8-elever erbjuds vaccination med påfyllnadsdos mot stelkramp, difteri och kikhosta.
Uppdaterad: 2023-09-19