Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagog/speciallärare arbetar för att alla elever ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.

Förskoleklass - årskurs 3

Therese Sandström
Speciallärare
0555-423 23
therese.sandstrom@edu.grums.se

Årskurs 4-9

Ulla Johansson
Speciallärare
ulla.johansson@edu.grums.se

Rosita Eriksson
Speciallärare
rosita.eriksson@edu.grums.se

Uppdaterad: 2024-03-05