Avgifter för förskoleplats

Avgiften för förskola baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst och antalet placerade barn. Här finns mer information om hur avgiften beräknas och hur du gör för att betala med e-faktura eller autogiro.

Barn som badar fötterna

Foto: Grums kommun

E-tjänster och självservice inom förskolan


Lämna uppgift om din inkomst

Lämna uppgift om din inkomst i samband med att du tackar ja till erbjuden plats eller om din inkomst förändras. Man är skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter, så kallad inkomstredovisning. Inkomstkontroll hos Skatteverket görs årligen.

Under augusti till september varje år jämför vi din rapporterade inkomst per månad med din deklarerade inkomst. Vi beräknar utifrån det underlaget en genomsnittlig månadsinkomst. Eftersom vi stämmer av med Skatteverkets uppgifter kan vi göra kontrollen först två år i efterhand.

Avgiftstaxan gällande förskolan utgår från hushållets samlade bruttoinkomst. Med hushåll avses de som är folkbokförda på samma adress, med såväl gemensamma som inte gemensamma barn.

E-faktura och autogiro

Det ska vara enkelt att betala dina fakturor till oss. Därför erbjuder vi dig möjligheten att betala förskoleplatsen via e-faktura och autogiro. Det är enkelt, bekvämt och miljövänligt. Anmäl dig till tjänsten via din internetbank eller via våra e-tjänster.

Så här beräknas avgiften

Grums kommun tillämpar maxtaxa (högsta avgiftsgrundande inkomst per hushåll och månad) som är 56 250 kronor för år 2024.

Ej sammanboende vårdnadshavare med gemensam vårdnad av barn som bor växelvis hos vårdnadshavarna ska, då båda har behov av plats, ansvara för varsin del av avgiften. Vid växelvis boende kontaktar du avgiftshandläggare.

Avgiften betalas under uppsägningstiden som är två månader.

Har du en ordinarie placering betalar du full avgift men får avgiften reducerad med 27 % per månad från september det år barnet fyller 3 år.

I tabellerna nedan betecknas yngsta barnet "Barn 1".

Förskolebarn 1-5 år


Avgiftstak/månad

1-3 år

3-5 år avdrag 27 % = allmän förskola

Barn 1

3 %

1.688:-

1.232:-

Barn 2

2 %

1.125:-

821:-

Barn 3

1 %

563:-

411:-

Barn 4‑

Ingen avgift 

Fritidsbarn 6-12 år

 

Avgiftstak/månad

Kronor/månad

Barn 1

2 %

1.125:-

Barn 2

1 %

563:-

Barn 3

0.67 %

377:-

Barn 4-

Ingen avgiftSkollovstillsyn


Kronor/månad

Barn 1

200:-

Barn 2

200:-

Barn 3

200:-

Barn 4-

Ingen avgift

 

Uppdaterad: 2024-04-22

Kontakt

Marita Hermansson
Avgiftshandläggare
0555-422 73
marita.hermansson@grums.se