Kommunens organisation

En kommun är dels en politisk organisation som består av valda politiker och dels en förvaltningsorganisation som består av anställda medarbetare.

Flaggor med kommunvapnet

Foto: Grums kommun

Organisationsträd och kontaktuppgifter

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas. De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Via länkarna nedan hittar du organisationsträd och kontaktuppgifter.

Förvaltningsorganisation

Politisk organisation

Bolag och förbund

Samverkansforum

Uppdaterad: 2023-01-03