Kommunens organisation

En kommun är dels en politisk organisation som består av valda politiker och dels en förvaltningsorganisation som består av anställda medarbetare.

Flaggor med kommunvapnet

Foto: Grums kommun

Organisationsträd och kontaktuppgifter

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas. De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Förvaltningsorganisation

Politisk organisation

Bolag och förbund

Uppdaterad: 2021-07-14

Navigera vidare