Kommunens organisation

En kommun är dels en politisk organisation som består av valda politiker och dels en förvaltningsorganisation som består av anställda medarbetare.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas. De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Uppdaterad: 2021-03-24

Navigera vidare