Prao

Kan ditt företag ställa upp med praoplatser? Varje höst och vår behöver vi er företagares hjälp. Det är då eleverna på Jättestenskolan ska ut på prao och lära sig mer om vilka yrken och branscher som finns.

Elev och lärare i caféterian

Foto: Grums kommun

Prao är viktigt - ge våra elever chansen!

Prao (praktik) är viktigt och kan ge en elev chansen att för första gången få se hur arbetslivet funkar. Genom att ni som arbetsplats tar emot en elev bidrar ni med att ge dem chansen att se hur just ert företag och yrke fungerar.

Anmäl intresse om att ta emot praoelev direkt till:

Oscar Lisberg
0555-422 24
oscar.lisberg@edu.grums.se

Ni ger även eleven en bredare bild av vad man kan arbeta med i framtiden. Det är inte bara roligt att ta emot elever utan ni gör även samhällsnytta. I stort sett alla arbetsplatser kan ta emot en praoelev oavsett storlek. Det viktigaste är att praoeleven får känna sig delaktig.

Tillsammans med god samverkan mellan skola och arbetsliv kan vi öka studiemotivationen hos unga och ge våra elever möjlighet att göra väl underbyggda studie-och yrkesval.

Elever i årskurs 8 och 9 har minst 10 dagars obligatorisk prao. Vilket betyder att det är lagstadgad att prao ska genomföras av skolan.

När har eleverna prao?

I Grums kommun har eleverna på Jättestenskolan prao under sammanlagt tio dagar:

Årskurs 8: Fem dagar under vårterminen vecka 12 och 13
Årskurs 9: Fem dagar under höstterminen vecka 38 och 39

Prao - så går det till

Både du som arbetsgivare och du som elev/vårdnadshavare ska ta del av e-tjänsterna nedan för ansökan och handläggning.

För arbetsgivare/handledare - för att registrera att er arbetsplats tar emot en praoelev ska följande e-tjänst fyllas i. I e-tjänsten står all den information som du behöver veta för att på ett bra sätt bemöta och ta emot en praoelev. Den bör fyllas i minst en vecka innan praon startar. 

PRAO - praktisk arbetslivsorientering för grundskola - fylls i av praohandledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När praoperioden är slut ska du som handledare skicka in elevens närvaro och omdöme till Jättestenskolans studie- och yrkesvägledare. Gå gärna igenom omdömet och prata med eleven om vad du skrivit och varför. Använd e-tjänsten nedan.

PRAO - Närvaroanmälan för praoelever i grundskolan - fylls i av praohandledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För elev/vårdnadshavare - eleven fyller i en enskild e-tjänst med vårdnadshavares godkännande till praoplatsen.

PRAO - praktisk arbetslivsorientering för grundskola - ansökan fylls i av elev och vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie- och yrkesvägledare på Jättestenskolan

Via Classroom får alla elever i årskurs 8 och 9 löpande information gällande prao. På Jättestenskolans skolplattform kan du som vårdnadshavare ta del av den information som vår studie- och yrkesvägledare delar med sig av under året:

Viktig sida på webben att ha koll på:

Jättestenskolans skolplattform - studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-19

Kontakt

Oscar Lisberg
Studie- och yrkesvägledare
0555-422 24
oscar.lisberg@edu.grums.se