Öppenvårdsmottagning

Öppenvårdsmottagning på Hotellgatan riktar sig till män och kvinnor över 18 år med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och samsjuklighet.

Entré öppenvårdsmottagning på Hotellgatan

Foto: Grums kommun

Öppenvård och boende socialt stöd under samma tak

Vi strävar efter att arbeta med en persons hela livssituation. Genom samarbete med andra till exempel familj, vänner, arbetsförmedling och försäkringskassa ökar möjligheterna till positiva förändringar. Det är upp till varje person att bestämma vilka som ska kontaktas.

Våra behandlingskonsulenter och vårt boendestödsteam, från omsorg om individ och familj och socialpsykiatrin samarbetar kring gemensamma kunder som har en samsjuklighetsproblematik.

Boendestödet innebär att du får hjälp med att få struktur på vardagen, sköta hemmet, motverka isolering och delta i olika aktiviteter.

Boende socialt stöd (SoL)

Om öppenvården

Våra behandlingskonsulenter arbetar på uppdrag från handläggare/socialsekreterare. Vi erbjuder enskilda samtal enligt tre olika metoder:

  • CRA (Community Reinforcement Approach) Strukturerade sessioner. Enkelt översatt - positiv förstärkning. Hur ser patientens förstärkningssystem ut? Vad är det som vidmakthåller missbruk av alkohol eller droger? I vilka specifika sammanhang förekommer missbruk respektive önskvärt beteende? Syftet med CRA är att skapa ett kraftfullt förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet.
  • ÅP (Återfallsprevention) Strukturerade sessioner Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på social inlärningsteori och kognitiv psykologi.
  • BSF (Beteende - Samtal - Förändring) Denna metod används i första hand för personer som inte har bestämt sig eller är i ett delvis aktivt missbruk.

Kontakta oss på öppenvårdmottagningen

Kontakta gärna oss på Hotellgatans öppenvårdsmottagning:

Fredrik Magnusson
Behandlingskonsulent
0555-422 16
fredrik.magnusson@grums.se

Marcus Åkersten
Beroendeterapeut
0555-75 92 02
marcus.akersten@grums.se

Amanda Fielding
Behandlingsassistent
0555-75 92 00
amanda.fielding@grums.se

Tomas Rosdahl
Behandlingsassistent
0555-75 92 01
tomas.rosdahl@grums.se

Ulf Eriksson
Behandlingsassistent /boendestödjare
0555-75 91 70
ulf.eriksson@grums.se

Fredrik Thörngren
Behandlingsassistent /boendestödjare
0555-75 91 71
fredrik.thorngren@grums.se

Malin Hellström
Behandlingsassistent /boendestödjare
0555-75 91 73
malin.hellstrom@grums.se

Uppdaterad: 2023-05-03

Kontakt

Telefon öppenvård
0555-75 97 00

Anna-Karin Thorin
Samordnare
0555-420 85
anna-karin.thorin@grums.se

Besöksadress
Öppenvårdsmottagning
Hotellgatan 22, Grums

Se även