Läroplan och mål

Vi har flera förskolor i kommunen. Alla har samma läroplan och därmed även samma mål. Arbetssättet skiljer sig mellan de olika förskolorna då alla barngrupper är olika och lärarna anpassar arbetssättet efter deras grupp.

Vuxen och barn på förskola

Foto: Linn Malmén

Vår förskola strävar efter god kvalité

Vår förskola strävar efter en god kvalité för alla barn i en lugn och trygg miljö. Verksamhetens mål är att följa läroplanens mål och riktlinjer för förskolans verksamhet, med delarna:

 • normer och värden
 • utveckling och lärande
 • barns inflytande
 • förskola - hem
 • samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Verksamheten ska vara lärorik, rolig och utvecklande för barnen utifrån varje barns förutsättningar och möjligheter, något som ingår i personalens kompetens. Personalen ska utifrån detta kunna skapa en verksamhet i grupp. Det är i gruppen som det finns möjlighet att lära sig samarbeta, ta hänsyn, sätta sig in i andras situation, utveckla tolerans, språk och tänkande.

Vårdnadshavar- / föräldrasamverkan

Vårdnadshavarsamverkan betyder att förskolan och vårdnadshavare samverkar i olika sammanhang för att utveckla förskolans innehåll. Du som vårdnadshavare ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

I förskolans läroplan står det: ”Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Vårdnadshavarsamverkan och vårdnadshavarinflytande innebär också att det mellan förskola och hem förs en diskussion om planering och genomförande av förskolans verksamhet.”

Så kan du ta del av vad som händer på förskolan

Det finns olika sätt för vårdnadshavare att ta del av vad som händer på dagarna; det kan handla om uppdateringar och inlägg i Prion, veckobrev, vårdnadshavarmöten, utvecklingssamtal och inte minst samtalen med pedagogerna vid dagens slut.

 • Hur har dagen varit?
  Alla vårdnadshavare är olika; en del vill veta allt som har hänt med barnet under dagen och en del känner sig nöjda med att barnet mår bra och har haft en bra dag. Det är därför viktigt att du ställer de frågor som just du vill ha svar på. Viktigt att tänka på är att det kanske inte alltid är läge att ställa massor av frågor vid hämtning eftersom barnen som är kvar behöver ha pedagogernas uppmärksamhet. Om du som vårdnadshavare känner att det är något som du vill veta men som inte hinns med vid hämtning, är det bra att höra med pedagogen om det finns möjlighet att ringa lite senare när det är lugnare på avdelningen.
 • Hur trivs barnet i förskolan?
  För att du ska få en bra helhetsbild av ditt barns utveckling och lärande så har du och barnets pedagog/mentor ett utvecklingssamtal. Här kan ni gemensamt komma fram till hur ert samarbete kan gynna barnet.
 • Vilka planer finns det för gruppen?
  Alla vårdnadshavare inbjuds till ett möte där alla vårdnadshavare och pedagoger samlas. Här får ni reda på hur gruppen fungerar och vad som planeras under terminen, samt vilka mål som personalen har för att det ska bli en bra verksamhet för alla barnen i gruppen. Föräldramötet är också ett bra tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar.
 • Får jag vara med en dag på förskolan?
  De flesta förskolor uppskattar engagerade föräldrar som gärna vill ha en inblick i barnens vardag. Därför går det ofta bra att få vara med i verksamheten en dag. Första tiden efter inskolning brukar det dock inte tillåtas, eftersom barnen kan känna sig förvirrade av att en förälder är på plats när deras egen inte är där. Fråga gärna pedagogerna om hur de brukar göra på ditt barns förskola. När förskolegruppen ska på utflykt är det ofta extra uppskattat att få hjälp av en förälder.

Enkät till vårdnadshavare inom barnomsorgen

Alla vårdnadshavare till barn i barnomsorgen får vartannat år besvara en enkät med frågor som berör trygghet, bemötande, verksamhet, ute- och innemiljö, föräldrainflytande med mera. Undersökningen ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ständigt arbetar med att förbättra verksamheten.

Uppdaterad: 2024-03-27