Ansvarsområden

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att ha enligt lag.

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. En kommun har enligt lag ansvar för:

 • socialtjänsten (äldreomsorg och socialt bistånd)
 • barnomsorg och förskoleverksamhet
 • den obligatoriska grundskolan samt huvuddelen av gymnasieskolan
 • att kommunen ska ha ett bibliotek
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänsten
 • ordning och säkerhet
 • vatten och avlopp
 • underhåll av kommunala gator och parker
 • civilt försvar.

All annan verksamhet sker på frivillig grund. På vissa områden har kommunen själv valt att erbjuda en service därför att den bedöms som viktig för invånarna och kommunen. Det gäller till exempel fritidsverksamhet, turism, kultur förutom bibliotek, bostäder, trafik och näringsliv.

Inom områden som till exempel lag och ordning, läkarvård och statliga vägar har kommunen varken ansvar eller befogenheter.

Djurskyddsfrågor hanteras av Länsstyrelsen i Värmland.

Uppdaterad: 2023-04-05