Kundval

Lagen om valfrihetssystem - LOV. Lagen om valfrihetssystem, även kallad LOV, trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009.

Valfrihetssystem

Valfrihetssystem är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och landsting prövar för att skapa nya alternativ till traditionell kommunal verksamhet. Kundval innebär att den privatperson som av kommunen blivit beviljad exempelvis hemtjänst, själv väljer utförare av tjänsten.

Valfrihetssystemet öppnar dörrar för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

I Grums kommun erbjuds det i dagsläget inte kundval inom några områden eftersom det inte finns något politiskt ställningstagande i frågan.

Läs mer om LOV på valfrihetswebben som finns som länk i relaterade sidor rutan till höger.

Uppdaterad: 2023-08-09

Läs mer

Länk till nationell webbplats för valfrihetssystem

Valfrihetswebben.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.