Kompostering

Det finns många fördelar med att kompostera. Här är lite tips och råd kring hur du får din kompost att fungera. Om du ska kompostera hushållsavfall med organiskt ursprung ska du anmäla detta till kommunen.

Detta händer i din kompost

Under komposteringen sker en nedbrytning av det organiska materialet med hjälp av bland annat bakterier och svampar (mikroorganismer). För att processen ska fungera krävs tillgång till syre och vatten. Resultatet av nedbrytningen blir koldioxid, vattenånga och näringsrik mylla.

Varför ska du kompostera?

 • ger värdefullt jordförbättringsmedel
 • minskar avfallsmängderna till soptippar och förbränningsanläggningar
 • minskar transportbehov för insamling av avfall
 • minskar luktproblem runt soptunnan - hämtningsintervall kan öka - ger lägre renhållningstaxa
 • ökar miljömedvetenheten, ger insyn i och förståelse för det ekologiska kretsloppet (inte minst för barnen).

Att tänka på när du komposterar

Vattna vid behov, speciellt om trädgårdsavfall komposteras i en öppen behållare. Håll rent och gör det trevligt.

Varje matavfallsskikt ska, så snart som möjligt, täckas med strömaterial och färdig kompost. Detta för att undvika flug- och luktproblem. Sär Barrträdsspån är särskilt  bra, då det innehåller hartsämnen som flugor ogillar. Luktproblem är det tydligaste tecknet på att något är fel. Huvudorsaken är oftast för lite lufttillförsel. Tillsätt strömaterial, gräv om och lufta.

Vanliga problem och lösningar

 • komposten är för torr - Vattna komposten. Den ska kännas som en urkramad tvättsvamp för att hålla idealisk vattenhalt.
 • komposten är för blöt - Gräv om den och blanda ut komposten med material som suger till sig fuktighet, t. ex. torv eller sågspån. Blanda även i lite grövre material för att öka genomsläppligheten i komposten.
 • inget händer - Fel sammansättning: Tillför mer kväverikt material, t. ex. gräsklipp, köksavfall eller stallgödsel. Blanda därefter komposten väl. Se till att den är luftig och fuktig.
 • råttor och möss! - Kompostera i en tät behållare (med lock och botten).
 • komposten luktar illa - Beror ofta på dålig luftgenomsläpplighet. Luckra, blanda i grövre material. Vid ammoniaklukt, blanda ned kolrikt strömaterial. Torv kan användas för att sänka pH-värdet.
 • flugor - Täck matresterna med strömaterial. Prova att bekämpa med finmalet sågspån från barrträd.
 • gråsuggor - Inga skadedjur. Tvärtom gör de stor nytta i komposten.

Hög temperatur en fördel

Under nedbrytningsarbetet frigörs energi. Temperaturen i komposten avgör vilka slags organismer som är aktiva eftersom olika arter har olika krav.

I en vanlig öppen trädgårdskompost eller i en oisolerad behållare, kan det vara svårt att få upp temperaturen särskilt högt. I centrum kommer den sällan upp i mer än 40°. Ute i kanterna känns den knappt varm. Ju varmare komposten är, desto snabbare förökar sig organismerna och det i sin tur ökar nedbrytningshastigheten. I en isolerad behållare kan man komma upp i temperaturer på 60-70°.

Det finns en annan fördel med att kompostera vid hög temperatur förutom att det går snabbare. Vid 55-60° räknar man med att åtskilliga ogräsfrön dör, liksom flertalet av de sjukdomsalstrare som kan angripa växter. Det är inte bara temperaturen som är avgörande utan även under hur lång tid materialet har utsatts för den höga temperaturen.

E-tjänst eller blankett för ansökan

Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Bo & bygga - avfall & renhållning - Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02