Luft

I utomhusluften finns det föroreningar som kan påverka människors hälsa negativt. För att skydda människors hälsa har det tagits fram miljökvalitetsnormer för luftföroreningar och de får inte överskridas.

Varje kommun har en skyldighet att kontrollera om det finns risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detta kan ske genom luftmätningar, beräkningar eller objektiv skattning.

Ett första steg i denna process är att utföra en kartläggning av luftkvaliteten. Läs mer i pdf-dokumenten nedan:

Inledande kartläggning av
luftkvaliteten i Grums kommun.PDF
(pdf, 275.5 kB)

Verktyg för objektiv skattning
med spridningsmodellering (VOSS).PDF
(pdf, 24.6 kB)

Samverkan i Värmland

Grums kommun är även medlem i luftsamverkan Värmland. Luftsamverkan Värmland tar fram mätprogram och utför luftmätningar i olika kommuner i Värmland. På miljösamverkan Värmlands webbplats kan du få information om resultatet från tidigare mätningar samt pågående och kommande mätningar.
Miljösamverkan Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-09-26

Navigera vidare