Vår värdegrund

Grums kommun ska vara en attraktiv kommun för de som bor, arbetar, besöker och verkar här. Vår värdegrund kan beskrivas som en etisk kompass som visar på de värderingar som ska genomsyra vårt dagliga arbete.

Medarbetare i kommunhuset

Foto: Linn Malmén

Fyra byggstenar i vår värdegrund

Genom att följa värdegrunden skapar vi förtroende hos invånarna, i näringslivet och hos alla medarbetare. Grums kommun ska vara en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.

 • Vi är professionella
  Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och är goda förebilder och ambassadörer för Grums kommun. Vi ser till allas lika värde och behandlar alla respektfullt. Vi tar ansvar för vårt arbete genom att vara pålästa och tar reda på det vi inte kan. Vi är hängivna, ansvarsfulla och har en vilja till ständiga förbättringar. Vi samarbetar bra med varandra för att nå bästa resultat.
 • Vi är välkomnande
  Vi ser till att alla som kontaktar oss, oavsett vem och hur, får ett bra och välkomnande bemötande. Vi har alltid en vänlig ton i mötet med andra. Vi ser till att ha en god tillgänglighet för de som söker oss. Vi är välkomnande mot våra kollegor, de som redan arbetar här och de som kommer som nyanställda eller som vikarier. Vi välkomnar företag och besökande. Vi verkar för en välskött utemiljö och en estetisk tilltalande inomhusmiljö.
 • Vi är engagerade
  Vi är engagerade i vårt arbete och visar intresse även utanför det egna arbetsområdet. Vi tar det lilla extra steget för att skapa nöjdhet och förtroende hos dem vi är till för. Vi försöker att sätta oss in i andras situation genom att vara lyhörda och visa empati. Genom att vara hängivna och engagerade får vi andra med oss i arbetet för ständiga förbättringar.
 • Vi är delaktiga
  Vi är delaktiga genom att ta initiativ och visa engagemang. Vi ser till att få den information vi behöver för vårt dagliga arbete och vi ger andra relevant information. Vi känner delaktighet och medansvar i de sammanhang vi befinner oss. Vi är delaktiga i olika processer och medverkar till att de kommunala besluten förankras och accepteras.
Uppdaterad: 2023-05-04