Ekonomi

Här hittar du information om kommunens ekonomi, de största inkomsterna och utgifterna, skatt och årsredovisningar.

Foto: Grums kommun

Var kommer pengarna från?

Mer än hälften av kommunens pengar kommer från den kommunalskatt som våra invånare betalar. Vi får också statsbidrag utifrån antalet invånare. Skatteintäkter och statsbidrag står för cirka 85 procent av kommunens intäkter. Resten kommer från avgifter, försäljning och räntor.

Skatt

Det finns kommunal-, region- och kyrkoskatt. Är du skriven i Grums kommun betalar du totalt 35,733 kronor i total skatt för varje hundralapp som du tjänar är 2024. Av det går 22,50 kronor till kommunen. Du kan läsa mer om skatter på:

Skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vad går pengarna till?

Personalen är vår viktigaste tillgång men också den mest kostnadskrävande och utgör cirka 60 procent av utgifterna. Kommunen har cirka 700 tillsvidareanställda, varav cirka 84 procent är kvinnor. Näst störst är kostnaden för tjänster med cirka 25 procent. Annat som kostar är material, bidrag och räntor.

Årsredovisning

Budget och plan

Upphandling

Kommunen anlitar olika företag till sådant som personalen inte kan utföra. När kommunen köper tjänster eller varor regleras det genom Lag om offentlig upphandling.

Inköp och upphandling

Uppdaterad: 2024-02-02

Se även

Ekonomifunktionen

Fakturor från kommunen

Skicka e-faktura till kommmun

Årsredovisning

Budget och plan

Förvaltningsorganisation

Politisk organisation

Bolag och förbund

Inköp och upphandling

Bankgiro
5674-8270 - Inbetalningar och övriga utbetalningar

609-0625 - OCR inbetalning och autogiro vatten och renhållning

433-9941 - OCR inbetalning och autogiro övrigt

Inkassokrav
inkasso.collectors@visma.com
0771-23 24 00