Administrativ funktion

Den administrativa funktionen är en central funktion i kommunen och är den samordnande länken mellan politik, förvaltning och allmänhet. Funktionen ansvarar för informationshantering, arkiv och kommunikation samt är ett strategiskt stöd i frågor kopplade till bland annat hållbar utveckling, informationssäkerhet och digitalisering.

Lina Bryske Morin

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se


Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Maria Kumm
Utredningssekreterare
0555-422 71
maria.kumm@grums.se

Ella Lundqvist
Utredare
0555-421 49
ella.lundqvist@grums.se

Martin Hector
Utredare
0555-421 11
martin.hector@grums.se

Anna Svedlund
Kommunikationsansvarig
0555-421 55
anna.svedlund@grums.se

Louise Jakobsson
Arkivarie
0555-422 31
louise.jakobsson@grums.se

Uppdaterad: 2022-08-15

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Administrativa funktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 3