Administrativ funktion

Den administrativa funktionen är en central funktion i kommunen och innefattar kommunens dokument- och ärendehantering, externa och interna kommunikation, strategiska miljöfrågor samt miljö- och byggärenden. Funktionen arbetar mellan politik, förvaltning och allmänhet.

Christina Olsson
Administrativ chef. Ingår i kommunledningsgruppen.
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Jessica Andersson
Registrator/arkivarie
0555-422 31
jessica.andersson2@grums.se

Maria Kumm
Utredningssekreterare
0555-422 71
maria.kumm@grums.se

Lina Bryske Morin
Utredare
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Martin Hector
Utredare
0555-421 11
martin.hector@grums.se

Anna Svedlund
Kommunikationsansvarig
0555-421 55
anna.svedlund@grums.se

Victor Lundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljösamordnare
0555-421 28
victor.lundberg@grums.se

Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se

Erik Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 59
erik.andersson@grums.se

Nina Shirafkan-Nejad
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555‑421 57
nina.shirafkan-nejad@grums.se

Lena Svensson Burman
Byggnadsinspektör
0555-421 40
lena.burman@grums.se

Sofia Dahlström
Byggnadsinspektör (föräldraledig)

Uppdaterad: 2021-11-05

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Administrativa funktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 3

Navigera vidare