Kultur

Grums kommun erbjuder ett rikt kulturliv för alla invånare och besökare. Detta möjliggörs bland annat genom samarbete och samverkan med Region Värmland, föreningslivet, organistaioner och egna veksamheter i kommunen. Kultur ger alla möjlighet att uttrycka sina tankar, sin skaparlust och nyfikenhet.

Uppdaterad: 2023-05-31