Svenska för invandrare - SFI

Du som är nyanländ invandrare och vill läsa Svenska för invandrare - SFI, tar kontakt med oss på Komvuxansvaret i Grums kommun, så lotsar vi dig vidare.

Komvuxansvaret i Grums

Komvuxansvaret finns på Sveagatan 61 i Grums. Här finns ansökningshandlingar för såväl SFI som för samhällsorientering. Besök bokas i förväg och ansökan görs på plats.

Är du asylsökande och har frågor kring SFI-studier, ska du vända dig till Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SFI-studier

SFI-studierna är indelade i fyra olika nivåer A-D, beroende på förkunskaper. Utbildningen inleds med att man under de första veckorna bedömer vilken nivå som är lämplig för dig.

Här kan du läsa SFI

Du som bor i Grums och har fått uppehållstillstånd, läser SFI i Karlstad. Ansökan gör du via oss på Komvux, administrationen.

I samband med ansökningsmötet hos oss gör du både en papperansökan och en webbansökan. För att göra webbansökan måste den sökande skapa ett konto hos Karlstad Vuxenutbildning.

Du som läser med arbetsförmedlingens (AF) etableringsprogram måste läsa i Karlstad. Detta för att du då är knuten till arbetsförmedlingens olika aktiviteter under andra halvan av dagen.

SFI med arbetsförmedlingens etableringsprogram

Etableringen består av tre olika delar som alla är obligatoriska och lika viktiga. Om du uteblir från någon av dessa tre delar, riskerar du att förlora del av din etableringsersättning.

Arbetsförmedlingen ansvarar för en del som kan handla om praktik eller studier. Kommunen ansvarar för de andra två delarna som är SFI och kursen samhällsorientering, på 100 timmar.

SFI läses i Karlstad via Karlstads Komvux eller annan extern utbildare som Karlstads kommun använder sig av.

Kursen samhällsorientering på 100 timmar (16-17 tillfällen á 6 timmar), anordnas av de värmländska folkhögskolorna. Målet är att alla ska kunna läsa kursen på sitt hemspråk. Kursen genomförs antingen på folkhögskolan i Molkom (Karlstads kommun) eller på deras filial i centrala Karlstad. Efter genomgången kurs får du ett studieintyg.

Uppdaterad: 2023-11-22

Kontakt

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Elisabet Karlsson
arbetar måndag & fredag på plats tisdag-torsdag telefontid 13.00.16.00
Studie- och yrkesvägledare
0555-422 09
elisabet.karlsson@grums.se

Besöksadress:
Sveagatan 61
Familjecentralen Grums
664 33 Grums

Läs mer

För information om det svenska samhället kan du även besöka www.informationsverige.se Länk till annan webbplats. som är en webbplats för nyanlända. Där finns informationen på olika språk.