Övriga styrdokument

Här publiceras de styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunledning.

Dokumentpapper

Foto: Grums kommun

Styrdokumentens syfte och funktion

Kommunallagen utgör ramarna för kommunens befogenheter. Utgångspunkterna för styrningen av Grums kommun är lagar och författningar och den politiska viljan. Kommunens förtroendevalda har möjlighet att genom styrdokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan.

Uppdaterad: 2024-05-10