Skuldsanering hos Kronofogden

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering.

Fönster och skylt på byggnad, Kronofogden

Foto: Mostphotos

Att söka skuldsanering - vad händer efter ansökan?

Skuldsanering kan du få om du är svårt skuldsatt och kommer att kunna betala dina skulder på många år. Det ska även vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Kronofogdemyndigheten prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Skuldfri efter fem år

Om du får ett beslut om skuldsanering väntar fem år då alla inkomster som du inte behöver för det absolut nödvändigaste gå till att betala skulder. Efter fem år är du skuldfri.

Så gör du för att få skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt, alternativt beställa den via post. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 020-75 76 77

Uppdaterad: 2024-04-09