Ekonomifunktion

Ekonomifunktionen ansvarar för den övergripande ekonomihanteringen med redovisning, bokslut och budget. Avdelningen fungerar även som stöd till verksamheterna i ekonomiska frågor.

Charlotta Hedberg Johansson

Charlotta Hedberg
Johansson
Ekonomichef
0555-421 18
charlotta.johansson
@grums.se


Katarina Karlsson
Redovisningsekonom
0555-421 12
katarina.karlsson@grums.se

Per-Ove Johansson
Controller barn och utbildning
0555-421 15  
per-ove.johansson@grums.se

Erika Söderlund
Controller socialtjänst
0555-422 72
erika.soderlund@grums.se

Anna Bratt 
Controller samhällsbyggnad
0555-421 53
anna.bratt@grums.se

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Ingela Lehn
Ekonomiadministratör
0555-421 14
ingela.lehn@grums.se

Uppdaterad: 2023-05-09

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Ekonomifunktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 3