Ekonomifunktion

Ekonomifunktionen ansvarar för den övergripande ekonomihanteringen med redovisning, bokslut och budget. Avdelningen fungerar även som stöd till verksamheterna i ekonomiska frågor.

Charlotta Hedberg Johansson

Charlotta Hedberg
Johansson
Ekonomichef
0555-421 18
charlotta.johansson
@grums.se


Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Katarina Karlsson
Redovisningsekonom
0555-421 12
katarina.karlsson@grums.se

Felicia Bergsgård
Ekonom
0555-421 14
felicia.bergsgard@grums.se

Lisa Johansson
Controller barn och utbildning
0555-75 93 15  
lisa.johansson@grums.se

Erika Söderlund
Controller socialtjänst
0555-422 72
erika.soderlund@grums.se

Anna Bratt 
Controller samhällsbyggnad
0555-421 53
anna.bratt@grums.se

Uppdaterad: 2023-12-07

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Ekonomifunktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 3