Grundskola och fritidshem

I Grums kommun finns det fem stycken grundskolor, varav två är friskolor. Alla kommunala skolor förutom Jättestenskolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 3. Årskurserna 4-9 går på Jättestenskolan i Grums tätort.

E-tjänster och blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och blanketter inom fritidshem och skola.

E-tjänster och blanketter inom barn och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolor i kommunen

Förskoleklass - årskurs 3

Södra skolan, Grums tätort
Slottsbrons skola, Slottsbron

Förskoleklass - årskurs 6 (friskolor)

Borgvik friskola Länk till annan webbplats. Borgvik
Värmskogs friskola & förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Värmskog

Årskurs 4-9

Jättestenskolan, Grums tätort

Föräldrasamverkan

Föräldramöten

Samtliga grundskolor har föräldramöten minst en gång om året. På dessa möten väljs också en förälder från varje klass till föräldrarepresentant. Representanterna ingår i en samverkansgrupp som ses varje termin.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker minst två gånger om året. Ett av dessa möten ska vara skriftligt och utgör då en individuell utvecklingsplan som utarbetas för varje elev. Den individuella utvecklingsplanen ska följas och följas upp under året. Varje år görs planen om. Vid behov av extra stöd, hålls även samrådskonferenser mellan hem och skola.

Likabehandling

Varje skola har en egen likabehandlingsplan. Skolorna utarbetar en ny varje år.

Likabehandling

Uppdaterad: 2021-10-19

Navigera vidare