Stöd för barn och unga

Vill du prata med någon - inget är för tungt, litet, pinsamt eller löjligt! Här kan du som är barn, ung eller förälder/anhörig se vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.


Omsorg om individ och familj

I Grums kommun ansvarar sektor socialtjänst för kommunens stöd och omsorg som bland annat innefattar fältgruppen, familjecentralen, individ och familj och mycket mer. Sektor barn och utbildning ansvarar för elevhälsan.

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver hjälp och stöd. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd och stöd. Alla som arbetar på individ och familj har tystnadsplikt. Uppgifter om dina personliga förhållanden är sekretessbelagda.

E-tjänster och blanketter

Här kan du göra en orosanmälan om du är orolig eller misstänker att ett barn far illa. Du kan vara helt anonym.

Stöd och omsorg - omsorg om individ och familj - Orosanmälan vid misstanke/kännedom om att barn far illalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-05-04

Navigera vidare