Insamling av matavfall

Dina bananskal kan göra stor skillnad för miljön. Istället för att matavfallet går till förbränning ska det omvandlas till biogas. Biogasen används till drivmedel och i processen utvinns även biogödsel som används i lantbruket.

Två kärl för sophämtning

Foto: Avfall Sverige

Vad innebär insamling av matavfall?

Från 1 januari 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska kunna erbjuda insamling av källsorterat matavfall. Som villaägare får du ett brunt kärl för matavfall som ska stå bredvid det gröna sopkärlet för restavfall. Till köket för du en hållare. I den sätter du papperspåsen för matavfall innan det slängs i kärlet. Papperspåsarna delar vi ut till varje hushåll.

Du som bor i bostadsrätt eller lägenhet har ett gemensamt kärl för matavfall i soprum eller vid uppställningsplats. Hållare för papperspåsen och papperspåsardelas ut till varje lägenhet.

Ditt matavfallskärl töms samma dag som ditt gröna kärl för restavfall när du har din ordinarie sophämtning. Sopbilen har två olika fack, ett för matavfall och ett för restavfall vilket innebär att avfallet inte blandas vid tömning.

Använd endast de papperspåsar du får från kommunen!

I Grums kommun använder vi oss endast av papperspåsar för matavfall. För att matavfallet ska kunna bli biogas och biogödsel är det väldigt viktigt att det läggs i rätt påsar.

Andra påsar som plast- och bioplastpåsar förstör rötningsprocessen av matavfall. Detta gäller även de bruna papperspåsarna som förekommer i livsmedelsbutiker för frukt och grönt. Den typen av påse fungerar för hemkompost, men är inte anpassad för att rötas på biogasanläggning.

Viktigt att tänka på:

  • Låt ditt matavfall rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
  • För att undvika fukt och lukt är det bra om du byter din matavfallspåse minst var tredje dag, även om den inte är full.
  • Tänk på att paketera ditt matavfall väl och rulla ihop matavfallspåsen ordentligt innan den slängs i matavfallskärlet.

Sortera matavfall eller hemkompost?

Om du sorterar ut ditt matavfall tas både näring och energi tillvara och återvinns till biogas och biogödsel. Men du kan även välja att hemkompostera ditt matavfall. När du hemkomposterar tas endast näringen tillvara om kompostjorden återanvänds vid odling. Vid hemkompostering bildas även växthusgaser som inte är bra för miljön.

Om du har en godkänd varmkompost behöver du inte ha ett kärl för matavfall. För att få kompostera sitt avfall behöver man skicka in en skriftlig anmälan till kommunens miljöenhet. Handläggningsavgift för att anmäla varmkompost är 1 281 kr.

Kostnaden för abonnemanget är densamma oavsett om du har ett kärl för matavfall eller om du väljer att kompostera ditt matavfall.

Uppdaterad: 2024-01-08