Brandfarliga och explosiva varor

Vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga, krävs att du får tillstånd från Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Vad är en brandfarlig vara?

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som till exempel gasol och bensin. Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker, därför finns det regler med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor såsom raketer och fyrverkerier.

När krävs tillstånd?

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Läs mer om vilka regler som gäller på räddningstjänstens webbplats, där finner du information både för privatpersoner och företag. Där finns även alla de blanketter som du behöver för att ansöka om tillstånd.

Raddningkarlstad.se - Brandfarligt och explosivt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För upplysningar, kontakta Räddningstjänsten Karlstadsregionen på telefon 054-29 70 00.

Uppdaterad: 2024-01-23