Bredbandsutbyggnad Värmlands län

Bredbandsutbyggnad Värmlands län, är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland.

Tillgång till snabbt bredband

Tillsammans bygger länets kommuner under åren 2015-2020 fiber för 200 miljoner kronor. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och samordnar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Fiber till orter och byar

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter. Men projekten drar däremot fram fiber till orter och byar, så att det blir möjligt för hushåll och företag att ansluta sig till fibernätet.

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

I detta samverkansprojekt deltar kommunerna Grums, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika, Karlstad och Hammarö. Region Värmlands roll i projektet är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket. Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar.

Delprojekt 3 pågår mellan 1 juni 2017 och 30 september 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1 073 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 88 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planeras och utförs av respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag. Ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Projektperiod 1 juni 2017 till 30 september 2020. Utbyggnaden är finansierad av ERUF och Region Värmland.

Uppdaterad: 2023-01-04

Kontakt

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se