Begära ut handlingar

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar finns reglerad i tryckfrihetsförordningen. Rätten kan begränsas genom sekretess – vilket innebär ett förbud mot att lämna ut eller röja uppgifterna.

Så gör du för att begära ut en allmänn handling

Vill du begära om att få ta del av allmänna handlingar kontaktar du administrativa funktionen. Vid utlämnande av både papperskopior och digitala kopior tas en avgift ut enligt nedan:

  • De första nio (9) sidorna är gratis
  • Den tionde (10) sidan kostar 50 kronor och varje sida utöver detta kostar ytterligare 2 kronor
  • Avgiften för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme (15 minuter)
  • Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kronor per band
  • Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 120 kronor per band

Eventuella avgifter betalas i kontaktcenter eller till bankgiro 5674-8270 med "Arkivet" som OCR.

Uppdaterad: 2024-03-13

Kontakt

För att begära ut en allmänn handling går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se