Vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen består av Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux, Särskild utbildning för vuxna och Svenska för invandrare (SFI).

Ingång till vuxenutbildning hittar du på Familjecentralen Grums

Foto: Grums kommun

Under Jul- och nyårshelgerna har vi stängt

Från och med onsdag 23 december till och med fredag 7 januari har vår verksamhet stängt. Detta på grund av helger, situationen gällande covid‑19 och extra administrativt distansarbete.

Du når vår verksamhet och utbildningssamordnare på telefon 0555-422 35 under följande tider:

 • onsdag 23 december 10.00-13.00
 • onsdag 30 december 09.00-12.00
 • torsdag 7 januari 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Vi önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Viktig information med anledning av covid-19 /coronaviruset

 • Fysiska besök kommer att begränsas så långt det är möjligt! 
  Utifrån de nya restiktionerna från 16 november kommer vi att ha begränsat öppethållande, då stor del av det administrativa arbetet sker på disatans. Vi kommer enbart ta emot besök som bokats i förväg, och som inte uppvisar några förkylningssymtom.

  Vägledning- och ansökningsmöten under kommande ansökningsperiod görs så långt det är möjligt via telefon. Det gör att varje ansökningsmöte kan ta lite längre tid, men det är fortfarande tisdagar och onsdagar som gäller.
 • Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs
  På grund av covid-19 har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg inom vuxenutbildning, till 2021-07-01. Det  gäller för de som har samlade betygsdokument innehållande gamla kurser.

  Beslutet togs fredag 24 april av regeringen, på grund av covid-19. Det innebär att vissa som läser nu och eventuellt har tänkt läsa - har fått information kring komvux, betyg och dess regler - som inte gäller nu. Läs mer under: Slutbetyg vad gäller?

Studiestartsstödet blir kvar under 2020

Regeringen har beslutat att studiestartsstödet, med de bättre studiemedelsvillkoren, blir kvar under 2020.

Om du uppfyller kraven och Grums kommun anser att du tillhör målgruppen, gäller principen först till kvarn, tills kommunens pott är slut. För mer information, fråga kommunens studie- och yrkesvägledare.

Så kommer du i kontakt med oss

Vi finns på Sveagatan 61 i Grums (Familjecentralen Grums). Besök bokas i förväg via telefon eller e-post. Om vi inte svarar i telefon, skickar du e-post. Vår studie- och yrkesvägledare arbetar tisdagar och under de stora ansökningsperioderna även onsdagar.

Funderar du på att börja studera? Boka vägledningsmöte

Innan du gör ansökan till Vuxenutbildningen, måste du först boka in ett vägledningsmöte med vår studie- och yrkevägledare. Vid mötet bedöms bland annat din möjlighet att få studera, kurser du behöver och upprättande av en individuell studieplan. Vid varje ny ansökan av kurs, måste du boka in ett möte.

Vid väglednings- och ansökningsmötet ska du:

 • vara förberedd på att redogöra för dina mål med studierna
 • ha med gamla betyg och intyg från tidigare studier
 • ha med eventuella arbetsgivarintyg från jobb som är relaterade till dina studier.

Grums kommun samarbetar med andra kommuner

Grums kommun har idag samarbete med två olika anordnare: Karlstad Komvux och Säffle Lärcenter. Grums kommun har en egen studie- och yrkesvägledare på 25 procent. Kurser som Karlstad Komvux eller Säffle lärcenter inte kan ge, kan eventuellt läsas via andra värmländska kommuners vuxenutbildningar. Vi erbjuder inga kurser till elever från andra kommuner.

Karlstad.se - Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Säffle.se - Säffle lärcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsperioder för Säffle lärcenter,
under 2021

Det är våra ansökningstider till Säffle, då de ska ha våra yttranden till sin deadline. (Datum är inte faställt)
Säffle.se - Säffle lärcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • 15 oktober - 15 november Vt 21, start 18 januari - alla kurser
 • 15 januari - 25 januari start februari - enbart gy-kurser
 • 1 mars - 15 mars start slutet mars - enbart gy-kurser
 • 1 april - 15 april start slutet april - enbart gy-kurser
 • 15 april - 15 maj Ht 21, start 16 augusti - alla kurser


Ansökningsperioder för Karlstad under 2021

YrkesVuxutbildningarna har olika startdatum beroende på utbildning. Se vilka kurser som ges och när de ges, på Karlstad Vuxenutbildnings webbplats.
Karlstad.se - Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • 15 oktober - 15 november Vt 21, start 18 januari
 • 15 januari - 15 februari start 29 mars
 • 15 mars - 15 april start 7 juni
 • 15 maj - 15 juni Ht 21, start 16 augusti
 • 15 augusti - 15 september start 25 oktober


Vilken utbildning passar dig?

Grundläggande Vux (GRUV)

Grundläggande Vux (GRUV) kan du läsa i Karlstad och Säffle. För dig som saknar grundskola.

 • Karlstad Vuxenutbildning har fem starter under året, se:
  Ansökningsperioder för Karlstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder två varianter: en mer traditionell klassrumsvariant på plats i Karlstad och en flexvariant via Infokomp.
 • Säffle lärcenter har start varje termin. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Studierna bedrivs i form av lektionsbundna kurser, med närvaro på plats under fyra förmiddagar.

Gymnasial Vux

Gymnasial Vux kan du läsa i Karlstad, Säffle lärcenter eller i vissa fall via andra värmländska kommuners vuxenutbildningar. Det gäller bland annat för dig som saknar gymnasieutbildning, slutbetyg, gymnasieexamen, allmän behörighet till högre studier eller specifik behörighet för högre studier.

 • Karlstad Vuxenutbildning har fem starter under året, se:
 • Ansökningsperioder för Karlstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell klassrumsvariant i Karlstad, en flexvariant via InfoKomp och en distansvariant via Hermods.
 • Säffle lärcenter startar kurser kontinuerligt vid 6-7 tillfällen under ett läsår. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder distansstudier med vissa obligatoriska träffar.

YrkesVux

YrkesVux kan du bland annat läsa i Karlstad och på Säffle lärcenter - främst för dig som saknar gymnasieutbildning eller står långt från arbetsmarknaden.

 • Väglednings- och ansökningsmöten för YrkesVux görs hos utbildningsamordnaren. Tid bokas i förväg.
 • Säffle lärcenter har start terminsvis, med sista ansökningsdag 15 november och 15 maj. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet.
 • YrkesVux - utbildningar som Karlstad och Säffle inte har, kan även sökas via våra andra värmländska kommuner. Tänk då på att det ska vara möjligt för dig att pendla dit de dagar du har undervisning på plats. Du är heller inte garanterad en plats även om din hemkommun säger ja.
 • Karlstad Vuxenutbildning erbjuder flest utbildningar (se deras hemsida). Ansökningstiderna varierar. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet.
  Karlstad.se - Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskild utbildning för vuxna f.d. SärVux 

Särskild utbildning för vuxna, f.d. SärVux finns för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning.

Särskild utbildning för vuxna kan du läsa i Karlstad. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig med ansökan. Gäller både för enstaka gymnasiekurser eller YrkesVux-paket.

Slutbetyg - vad gäller?

Rättigheten att läsa in SLUTBETYG, med betyg i gamla kurser och betygssystem - upphör 1 juli 2021. För mer information, kontakta oss.

Åttaårsregeln gäller, vilket innebär att har man betyg som är äldre än åtta år,  är det rektor på skolan som avgör om betygen får tas med i ett nyutfärdat slutbetyg.

För att få slutbetyg måste följande kurser ingå:

Svenska 1/A, Svenska 2/A, Engelska 5/A, Matematik 1a/1b/1c/A, Naturkunskap 1a1/A och Re 1/A

För att ge grundläggande högskolebehörighet, måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i svenska, engelska och matematik måste vara godkända.

Slutbetyg för er i Grums kan bara utfärdas via studier på Karlstad Komvux och Säffle lärcenter. Åttaårsregeln tillämpas av Säffle lärcenter.

Det kan innebära att  flera av dina gamla betyg/kurser inte längre räknas med efter 1 juli 2021, om du istället ska läsa mot den nya gymnasieexamen. Där kan bara gamla kurser, som är översättningsbara till dagens kurser, tas med. Det betyder att t. ex. lokala kurser och andra kurser som har upphört, inte kan tas med i en gymnasieexamen.

Uppdaterad: 2020-12-10

Kontakt

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Henrik Johansson
arbetar tisdagar
Studie- och yrkesvägledare
0555-422 09 henrik.johansson@grums.se

Lena W. Aldén
arbetar torsdag-fredag
Skoladministratör
0555-422 36
lena.wielbass@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 61
Familjecentralen Grums
664 33 Grums

Se även

Navigera vidare