Vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen består av Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux, Särskild utbildning för vuxna och Svenska för invandrare (SFI).

Ingång till vuxenutbildning hittar du på Familjecentralen Grums

Foto: Grums kommun

Ansökningsperioden är öppen mellan 15 maj till 15 juni med start i augusti.

Så kommer du i kontakt med oss

Vi finns på Sveagatan 61 i Grums (Familjecentralen Grums). Besök bokas i förväg via telefon eller e-post. Om vi inte svarar i telefon, skickar du e-post.

Funderar du på att börja studera? Boka vägledningsmöte

Innan du gör ansökan till Vuxenutbildningen, måste du först boka in ett vägledningsmöte med vår studie- och yrkevägledare. Vid mötet bedöms bland annat din möjlighet att få studera, kurser du behöver och upprättande av en individuell studieplan. Vid varje ny ansökan av kurs, måste du boka in ett möte.

Vid väglednings- och ansökningsmötet ska du:

 • vara förberedd på att redogöra för dina mål med studierna
 • ha med gamla betyg och intyg från tidigare studier
 • ha med eventuella arbetsgivarintyg från jobb som är relaterade till dina studier.

Grums kommun samarbetar med andra kommuner

Grums kommun har idag samarbete med två olika anordnare: Karlstad Komvux och Säffle Lärcenter. Grums kommun har en egen studie- och yrkesvägledare på 75 procent. Kurser som Karlstad Komvux eller Säffle lärcenter inte kan ge, kan eventuellt läsas via andra värmländska kommuners vuxenutbildningar. Vi erbjuder inga kurser till elever från andra kommuner.

Nytt från 2023 är det så kallade "frisöket" inom YrkesVux, där man fritt kan söka till de olika yrkesutbildningar som finns hos de värmländska kommunernas vuxenutbildningar. Den innebär också att alla kommuner i Värmland har fem fasta ansökningsperioder för Yrkesutbildningarna. Frisöket innebär inte att man är garanterad plats, utan YrkesVux förordningens prioriteringsregler gäller fortsatt.

Läs mer om yrkesutbildningar i Värmland på:

Vuxenutbildning i Värmland | Karlstads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstad.se - Karlstad kommuns vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säffle.se - Säffle lärcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ansökningsperioder för start i Karlstad under 2024

YrkesVuxutbildningarna i Värmland har olika startdatum beroende på utbildning, men som följer de fem ansökningsperioderna. Se vilka kurser som ges och när de ges, på Karlstad Vuxenutbildnings webbplats

 • 15 maj - 15 juni start augusti 2024
 • 15 augusti - 15 september start oktober 2024
 • 15 oktober - 15 november start januari 2025
 • 15 januari - 15 februari start mars 2025
 • 15 mars - 15 april start juni 2025


Vilken utbildning passar dig?

Grundläggande Vux (GRUV)

Grundläggande Vux (GRUV) kan du läsa i Karlstad och Säffle. För dig som saknar grundskola.

 • Karlstad Vuxenutbildning har fem starter under året, se:
  Ansökningsperioder för Karlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell klassrumsvariant på plats i Karlstad och en flexvariant via Infokomp.
 • Säffle lärcenter Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder svenska grundläggande och svenska som andraspråk grundläggande som klassrum, övrigta kurser man har i form av distans

Gymnasial Vux

Gymnasial Vux kan du läsa i Karlstad, Säffle lärcenter eller i vissa fall via andra värmländska kommuners vuxenutbildningar. Det gäller bland annat för dig som saknar gymnasieutbildning, slutbetyg, gymnasieexamen, allmän behörighet till högre studier eller specifik behörighet för högre studier.

 • Karlstad Vuxenutbildning har fem starter under året, se:
  Ansökningsperioder för Karlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell klassrumsvariant i Karlstad, en flexvariant via InfoKomp och en distansvariant via Hermods.
 • Säffle lärcenter Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder enbart distansstuider, förutom i svenska och svenska som andraspråk

YrkesVux

YrkesVux kan du från 2023 läsa på samtliga Värmlands Kommunala Vuxenutbildningar genom det nya "Frisöket". Vänder sig främst till dig som saknar gymnasieutbildning eller står långt från arbetsmarknaden. Tänk på när du väljer ort, att praktiken oftast ska ske på orten där skolan ligger

 • Väglednings- och ansökningsmöten för YrkesVux görs hos utbildningsamordnaren. Tid bokas i förväg.
 • Från 2023 Frisök där man kan söka till samtliga Värmländska vuxenutbildningar YrkesVux kurser Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet.
 • Från 2023 har Värmland fem gemensamma ansökningsperioder, De är Period 1 (15 okt-15 nov), period 2 (15 januari - 15 februari), period 3 (15 mars - 15 april, period 4 (15 maj - 15 juni) och period 5 (15 augusti - 15 september) Däremot kan se utbildningsstarten variera mellan kommunerna Tänk också på att det ska vara möjligt för dig att pendla dit de dagar du har undervisning på plats. Du är heller inte garanterad en plats även om din hemkommun säger ja.
 • Karlstad Vuxenutbildning erbjuder flest utbildningar (se deras hemsida). Ansökningstiderna varierar. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet.
  Karlstad.se - Karlstad kommuns vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild utbildning för vuxna f.d. SärVux 

Särskild utbildning för vuxna, f.d. SärVux finns för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning.

Särskild utbildning för vuxna kan du läsa i Karlstad. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig med ansökan. Gäller både för enstaka gymnasiekurser eller YrkesVux-paket.

Slutbetyg - vad gäller?

Rättigheten att läsa in SLUTBETYG, med betyg i gamla kurser och betygssystem - upphör 1 juli 2025. För mer information, kontakta oss.

För att få slutbetyg måste följande kurser ingå:

Svenska 1/A, Svenska 2/A, Engelska 5/A, Matematik 1a/1b/1c/A, Naturkunskap 1a1/A och Re 1/A

För att ge grundläggande högskolebehörighet, måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i svenska, engelska och matematik måste vara godkända.

Slutbetyg för er i Grums utfärdas i första hand via studier på Karlstad Vuxenutbildning, där vi har ett upparbetat samarbete

Det kan innebära att  flera av dina gamla betyg/kurser inte längre räknas med efter 1 juli 2025, om du istället ska läsa mot den nya gymnasieexamen. Där kan bara gamla kurser, som är översättningsbara till dagens kurser, tas med. Det betyder att t. ex. lokala kurser och andra kurser som har upphört, inte kan tas med i en gymnasieexamen.

Uppdaterad: 2024-05-15

Kontakt

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Matilda Skååre
Skoladministratör
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se

Elisabet Karlsson
arbetar måndag & fredag på plats tisdag-torsdag telefontid 13.00-16.00
Studie- och yrkesvägledare
0555-422 09
elisabet.karlsson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 61
Familjecentralen Grums
664 33 Grums

Se även