Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 20 maj

Digitalt via Zoom för de förtroendevalda.
Ordförande leder mötet från lokal Sågen i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 8 juni.

Digitalt via Zoom för de förtroendevalda.
Ordförande leder mötet från lokal Järnvågen i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Nya lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 11 februari 2021, § 4, beslutat att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen.

Ordningslagen innehåller regler om vilka platser som utgör offentliga platser och grundläggande bestämmelser om ordningen och säkerheten på sådana platser.

Genom lokala föreskrifter kan kommunen jämställa andra platser än de som anges i lagen med offentlig plats. I och med det kan vissa av ordningslagens bestämmelser utsträckas till att gälla även på sådana platser.

Kommunen kan också, genom lokala ordningsföreskrifter, införa ytterligare bestämmelser exempelvis för hur offentliga platser får användas.

Nya lokala ordningsföreskrifter för Grums kommunPDF (pdf, 2.8 MB)

Anslag/bevis

Instans

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

Den 15 april 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-04-21

Datum då anslag tas ned

2021-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Den 15 april 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-04-21

Datum då anslag tas ned

2021-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 19 april 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-04-23

Datum då anslag tas ned

2021-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 3 maj 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-05-03

Datum då anslag tas ned

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Den 3 maj 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-05-06

Datum då anslag tas ned

2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Borgviks hamnområde - Dp 74

Granskning – Standardförfarande
23 april – 14 maj 2021
Detalplan för Borgviks hamnområde
11 Dp 74
Grums Kommun, Värmlands län

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Senast den 14 maj 2021 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 74 – Borgviks hamnområde

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Det går även att skicka e-post till kommunstyrelse@grums.se

Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström, tel. 0555-421 38
e-post kjell.nystrom@grums.se

Planhandlingar
KungörelsePDF (pdf, 259.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 493.3 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 424.4 kB)

Planeringsunderlag
RedogörelsePDF (pdf, 2.4 MB)
Bebyggelseantikvarisk vägledningPDF (pdf, 106.5 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 4.6 MB)
MarkteknikPDF (pdf, 1.2 MB)
GeoteknikPDF (pdf, 1.5 MB)
MiljöteknikPDF (pdf, 3.6 MB)
Kompl. markteknikPDF (pdf, 1.4 MB)

Samverkan - tillkännagivande av justerade protokoll

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och Region Värmland som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2021-05-06

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare