Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 7 september

Digitalt via Zoom för de förtroendevalda.
Ordförande leder mötet från lokal Sågen i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 24 augusti

Digitalt via Zoom för de förtroendevalda.
Ordförande leder mötet från lokal Sågen i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Nya lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 11 februari 2021, § 4, beslutat att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen.

Ordningslagen innehåller regler om vilka platser som utgör offentliga platser och grundläggande bestämmelser om ordningen och säkerheten på sådana platser.

Genom lokala föreskrifter kan kommunen jämställa andra platser än de som anges i lagen med offentlig plats. I och med det kan vissa av ordningslagens bestämmelser utsträckas till att gälla även på sådana platser.

Kommunen kan också, genom lokala ordningsföreskrifter, införa ytterligare bestämmelser exempelvis för hur offentliga platser får användas.

Nya lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 15 juli 2021 §§ 227-229

Datum då anslag sätts upp

2021-07-15

Datum då anslag tas ned

2021-08-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Samverkan - tillkännagivande av justerade protokoll

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och Region Värmland som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2021-08-04

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare