Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan vara ett namn, fastighetsbeteckning eller en adress. I våra protokoll finns en del personuppgifter. Därför publicerar vi inga protokoll på grums.se.

För att läsa ett protokoll eller andra allmänna handlingar är du välkommen att kontakta administrativa funktionen via vår växel:
0555-420 00. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 28 november.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 19 november.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Instans 

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-10-25

Paragrafer

361

Datum då anslag sätts upp

2019-10-25

Datum då anslag tas ned

2019-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans 

Drifts- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Datum då anslag sätts upp

2019-10-30

Datum då anslag tas ned

2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Karlstads kommun


Anslag/bevis

Instans 

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Paragrafer

267-284

Datum då anslag sätts upp

2019-10-31

Datum då anslag tas ned

2019-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans 

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

362

Datum då anslag sätts upp

2019-11-08

Datum då anslag tas ned

2019-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans 

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

72-82

Datum då anslag sätts upp

2019-11-12

Datum då anslag tas ned

2019-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2019-11-12

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49 christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se