Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden.

Möjlighet att överklaga

Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Överklaga beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunfullmäktige

Tisdag 19 december kl. 18.30 sammanträder
kommunfullmäktige i Gruvan.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsen

Tisdag 6 februari 2024 kl. 12.30 sammanträder kommunstyrelsen i lokal Bruket, bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Instans

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-10-11

Datum då anslag sätts upp

2023-11-21
Justerat 2023-11-20

Datum då anslag tas ned

2023-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Regionens kansli


Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-11-13

Datum då anslag sätts upp

2023-11-22

Datum då anslag tas ned

2023-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-11-20

Datum då anslag sätts upp

2023-11-22

Datum då anslag tas ned

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-12-04

Datum då anslag sätts upp

2023-12-04

Datum då anslag tas ned

2023-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-30

Datum då anslag sätts upp

2023-12-11

Datum då anslag tas ned

2024-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Uppdaterad: 2023-12-11

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se