Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden.

Möjlighet att överklaga

Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Överklaga beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 25 november kl. 18.30 i Gruvans A-sal.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är den 26 oktober kl. 13.00 i Gruvans A-sal.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ärende

 1. Förvaltningsledningen informerar, 2021
  Dnr GKS/2021:65
 2. Information från Värmlandsrådet samt au 2021
  Dnr GKS/2021:67
 3. Information till ks 26 oktober
  Dnr GKS/2021:736, GKS/2021:7
 4. Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 26 oktober
  Dnr GKS/2021:735
 5. Ekonomisk redovisning IFO
  Dnr GKS/2021:307
 6. Grumsinitiativ - Lekplats i Borgvik
  Dnr GKS/2020:929
 7. Grumsinitiativ - Förbättringar av gångstig mellan Ringvägen och Björknäsgatan
  Dnr GKS/2021:148
 8. Grumsinitiativ - Gratis fixarservice till äldre
  Dnr GKS/2020:74
 9. Ung företagsamhet (UF) i Värmland - Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag 2022-2023
  Dnr GKS/2021:773
 10. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021
  Dnr GKS/2021:753
 11. Ansökan om investeringslån - Grums ridklubb
  Dnr GKS/2021:751
 12. Grums tennisklubb - ansökan om lån till utomhuspaddelbana
  Dnr GKS/2021:761
 13. Projekt Utegym vid Buda
  Dnr GKS/2021:759
 14. Arrendeavtal Eds Strand 1:57
  Dnr GKS/2021:711
 15. Inbjudan till samråd för ny översiktsplan för Kils kommun
  Dnr GKS/2021:598
 16. Driftbidrag till idrottsanläggningar i Grums kommun 2022
  Dnr GKS/2021:762
 17. Skolresultat läsår 20/21
  Dnr GKS/2021:744
 18. Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljarden
  Dnr GKS/2021:582
 19. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Thoréngruppen AB
  Dnr GKS/2021:717
 20. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Kronobergs skola AB
  Dnr GKS/2021:718
 21. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Engelska skolan
  Dnr GKS/2021:719
 22. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Säffle kommun
  Dnr GKS/2021:720
 23. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Sunne kommun
  Dnr GKS/2021:721
 24. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Kils kommun
  Dnr GKS/2021:722
 25. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Karlstads kommun
  Dnr GKS/2021:723
 26. Statligt stöd till skolväsendet 2021 - Utökad skolmiljard - Arvika kommun
  Dnr GKS/2021:724
 27. Sammanträdesdatum år 2022
  Dnr GKS/2021:796
 28. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
  Dnr GKS/2021:752
 29. Budgetförutsättningar för år 2022 och plan 2023-2024
  Dnr GKS/2021:769
 30. Revidering av investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2024
  Dnr GKS/2021:770
 31. Delårsrapport per den 31 augusti 2021
  Dnr GKS/2021:771
 32. Delårsbokslut augusti 2021 Grums Hyresbostäder AB (GHAB)
  Dnr GKS/2021:793
 33. Delårsbokslut augusti 2021 Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder
  Dnr GKS/2021:794
 34. Svar på motion om avgifter för tillsyn
  Dnr GKS/2021:494
 35. Samordningsförbundet Samspelet: Årsredovisning 2020
  Dnr GKS/2021:765

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Nya lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 11 februari 2021, § 4, beslutat att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen.

Ordningslagen innehåller regler om vilka platser som utgör offentliga platser och grundläggande bestämmelser om ordningen och säkerheten på sådana platser.

Genom lokala föreskrifter kan kommunen jämställa andra platser än de som anges i lagen med offentlig plats. I och med det kan vissa av ordningslagens bestämmelser utsträckas till att gälla även på sådana platser.

Kommunen kan också, genom lokala ordningsföreskrifter, införa ytterligare bestämmelser exempelvis för hur offentliga platser får användas.

Nya lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Datum då anslag sätts upp

2021-09-30

Datum då anslag tas ned

2021-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-30

Datum då anslag sätts upp

2021-10-01

Datum då anslag tas ned

2021-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-24

Datum då anslag sätts upp

2021-10-04

Datum då anslag tas ned

2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Regionens kansli


Anslag/bevis

Instans

Överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2021-09-30

Datum då anslag sätts upp

2021-10-04

Datum då anslag tas ned

2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret, Forshaga


Anslag/bevis

Instans

Gemensam drift- och servicenämnd

Sammanträdesdatum

2021-09-17

Datum då anslag sätts upp

2021-10-13

Datum då anslag tas ned

2021-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-10-11

Datum då anslag sätts upp

2021-10-15

Datum då anslag tas ned

2021-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-14

Datum då anslag sätts upp

2021-10-20

Datum då anslag tas ned

2021-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-10-21

Datum då anslag sätts upp

2021-10-21

Datum då anslag tas ned

2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Samverkan - tillkännagivande av justerade protokoll

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och Region Värmland som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2021-10-21

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare