Stöd & omsorg

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. Som invånare i Grums kommun ska du få den hjälp och det stöd som du behöver, oavsett om du är ung eller äldre. Här hittar du information om all verksamhet inom sektor socialtjänst.


Sektor socialtjänst

Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsvariation och andra som behöver samhällets stöd. Socialtjänsten ansvarar för:

  • omsorg om äldre
  • omsorg om individ och familj
  • omsorg om personer med funktionsvariation
  • arbetsmarknadsenhet

Socialtjänsten ansvarar också för arbetsmarknadsåtgärder, feriepraktik till ungdomar, bidrag till bostadsanpassning med mera. Socialchef är Lotta Österlund Jansson.

E-tjänster och blanketter

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd, bostadsanpassningsbidrag eller särskild bostad? Här hittar du våra e‑tjänster och blanketter inom stöd och omsorg.

E-tjänster och blanketter inom stöd och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här hittar du våra verksamheter

I Grums kommuns kartportal hittar du samtliga verksamheter inom stöd och omsorg. Klicka på kartan och zooma.

Interaktiva kartor - stöd och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-05-20

Navigera vidare