Tömning av enskilt avlopp

Tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar sker en gång per år om inte kommunen har beslutat om annat tömningsintervall för just din anläggning. För fritidsbostäder sker tömning vartannat år.

Lastbil och slamtömning

Foto: Utab.se

Beställ slamtömning

Tömning görs av kommunens entreprenör, Utab. Du får en faktura från Grums kommun efter tömningen. Vill du beställa tömning kan du maila avfall@grums.se eller ringa kundtjänst område gata 0555‑421 30.

Tömning sker inom fem arbetsdagar. Vid tömning ska vägen fram till tömningsstället vara farbar för slambilen. Locket till brunnen får inte vara övertäckt.

Slamtömning på kvällar och helger

Behöver du omedelbar hjälp på kväll eller en helgdag, kan du kontakta vår entreprenör, Utab. Observera att en tömning inom 24 timmar kostar extra.

Beställning av slamtömning på kvällar/helger: Utab 010-455 91 51
OBS! endast vid akut behov.

Anläggningar med fosforfälla

Vissa avloppsanläggningar har en fosforfälla som måste bytas efter ett tag. Det är viktigt att filtermaterialet i fosforfällan byts ut i tid för att reningen ska fungera. Det är kommunens entreprenör som byter din fosforfälla. Du kontaktar själv kommunen när det är dags för byte. Vid tömning av fosforfällan tas en avgift ut.

Vill du beställa tömning av fosforfälla kan du maila avfall@grums.se eller ringa kundtjänst område gata 0555‑421 30.

Uppdaterad: 2023-12-19

Kontakt

Kundtjänst område gata
helgfri mån-fre kl 10-12

För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se