Bekämpningsmedel

Följande gäller vid användning av bekämpningsmedel.

Du ska anmäla användning av bekämpningsmedel om det ska användas på:

  • banvall
  • idrottsanläggning
  • område, större än 1000 m², där allmänheten får färdas fritt, med undantag av åkermark.

Du ska ansöka om användning av bekämpningsmedel vid spridning

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gård till förskola/skola eller allmän lekplats
  • inom skyddsområde för vattentäkt
  • vid planerings- och anläggningsarbete.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda våra e-tjänster eller blanketter. Ansökningshandlingar hittar du här:

Blanketter och e-tjänster Bo & bygga > Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Uppdaterad: 2019-10-08

Navigera vidare