Kommunstyrelsens protokoll

Här kan du läsa mer om de beslut som har fattats i kommunstyrelsen. Vi publicerar protokoll från och med hösten 2019 på vår webbplats. Kontakta administrativa funktionen om du vill ta del av äldre protokoll.

Så läser du protokoll

Varje ärende i protokollet är skrivet som en paragraf (§). Varje ärende har också ett diarienummer, till exempel GKS/2019:001. Till detta diarienummer knyts alla handlingar som rör ärendet.

Vill du veta mer om ett ärende som behandlats kontakta registrator.

Ibland förekommer det att en paragraf är borttagen eller att text maskats. Detta har då gjorts med hänsyn till sekretess eller dataskyddsförordningen (GDPR).


Uppdaterad: 2021-11-30

Kontakt

Har du frågor går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare