Stöd för dig med funktionsvariation

Du som har en funktionsvariation kan få hjälp från Grums kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Omsorg om personer med funktionsvariation

Grums kommun ger stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation samt till de anhöriga. Stödet kan ges i form av bland annat:

 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • ledsagare
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn
 • stödboende för barn, ungdomar eller vuxna
 • daglig verksamhet
 • grupp- och servicebostäder
 • insatser enligt LSS
 • socialpsykiatriverksamhet för personer med psykisk ohälsa
 • personlig assistans


E-tjänster och blanketter

Behöver du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, insatser enligt LSS eller parkeringstillstånd för rörelsehindrad? Här hittar du våra e-tjänster och blanketter inom omsorg om personer med funktionsvariation.

Stöd och omsorg - omsorg om personer med funktionsvariation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-07-03