Ung och inte mår bra

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen - som är lag i Sverige. Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. 

Ung man i grå huvtröja framför stenvägg

Foto: Mostphotos

Grums kommun erbjuder hjälp och stöd

Grums kommun erbjuder hjälp och stöd både från individ och familj och skola. Här kan du läsa mer om olika typer av psykisk ohälsa eller problem som kan uppstå i vardagen samt vilken hjälp du kan få.

Uppdaterad: 2021-04-27

Kontakt

Eva Hansson
Samordnare/familjebehandlare
0555-422 12
eva.hansson@grums.se

Susanne Havenström
Familjebehandlare
0555-420 76, 070-285 43 22
susanne.havenstrom@grums.se 

Lennart Andersson
Fältare
0555-420 66
lennart.andersson@grums.se

Joakim Eliasson 
Fältare
0555-420 93, 072-083 24 70
joakim.eliasson@grums.se

Navigera vidare